5. Inwoners kunnen zo lang mogelijk veilig thuis wonen

Door alle veranderingen in de zorg komen mensen steeds moeilijker terecht in een zorgcentrum waar zij ook kunnen wonen (het vroegere verzorgingshuis). Zij blijven thuis wonen. Wanneer zij daar hulp bij nodig hebben, kan er een beroep op zorg of ondersteuning worden gedaan. Door deze veranderingen hebben steeds meer mensen dat soort zorg nodig. En die groep wordt alleen maar groter, omdat het aantal ouderen in Ridderkerk de komende jaren flink stijgt.

Samen wonen

Sommige senioren willen dicht bij elkaar wonen om elkaar te kunnen helpen en bijvoorbeeld gezamenlijk te eten of andere activiteiten met elkaar te ondernemen. Dat worden ‘collectieve woonvoorzieningen’ voor senioren genoemd. Daar waar dat kan en gewenst is, stimuleren we de komst van dergelijke collectieve woonvoorzieningen.
Hetzelfde geldt voor woonvoorzieningen voor mensen met een andere hulpvraag, zoals psychiatrische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Juist in zo’n thuisomgeving kan de zorg voor deze inwoners efficiënt plaatsvinden.

Veilig thuis

Voor kinderen en jongeren geldt dat een veilig thuis een garantie hoort te zijn wanneer zij opgroeien. Veiligheid is erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling en een recht van ieder opgroeiend kind. Het beste is natuurlijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen door op tijd de oorzaken ervan aan te pakken en ouders bijvoorbeeld extra (opvoed-) ondersteuning te bieden. Maar soms is dat helaas niet genoeg. De gemeente zorgt er dan voor dat het kind of de jongere ergens anders opgevangen kan worden. Tijdelijk als dat kan, structureel wanneer het moet en het liefst zoveel mogelijk in de eigen omgeving.

Ouderenmishandeling

Daarnaast besteden we extra aandacht aan ouderenmishandeling, een vorm van mishandeling die nog te vaak verborgen blijft.