Woonvisie Ridderkerk

In de Woonvisie is het beleid van de gemeente op het gebied van wonen in de komende jaren beschreven. Iedere gemeente in Nederland moet een actuele Woonvisie hebben.

Lees de woonvisie

In onze Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is te lezen voor welke belangrijke opgaven we staan om onze inwoners nu en in de toekomst een goede woning en woonomgeving te bieden. Dat betekent onder andere dat we goed kijken naar wat er nodig is. Woningen moeten niet alleen passen qua grootte en prijs, maar nieuwe én bestaande woningen moeten ook duurzaam zijn. Andere belangrijke opgaven zijn goede woningen voor mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen en een fijne buurt/woonomgeving.

De Woonvisie is daarnaast ook van belang voor de organisaties waarmee we samenwerken: er staat in wat wij de komende jaren willen bereiken.

Fijn wonen voor iedereen

Wonen is enorm belangrijk: het is een eerste levensbehoefte en meer dan een dak boven het hoofd.

Thema 1: Voldoende woningen

We willen ruimte geven aan goede woningbouwplannen die in de behoefte voorzien. We breiden de woningvoorraad in ieder geval uit met minimaal 900 woningen in de periode 2021-2030.

Thema 2: Meer variatie, de juiste woningen

Onze ambitie is om te zorgen voor de juiste woningen op de juiste plek en voor de juiste doelgroepen. We besteden extra aandacht aan het beschikbaar krijgen en houden van goedkopere en betaalbare huur- en koopwoningen.

Thema 3: Duurzame woningvoorraad

Onze ambitie is om in 2050 alle ongeveer 20.000 woningen in Ridderkerk aardgasvrij te hebben gemaakt (warmtetransitie). Om dat mogelijk te maken moeten we nu al stappen zetten om woningen aan te passen voor nieuwe warmtebronnen.

Thema 4: Wonen en zorg

Wij willen dat alle inwoners in een veilige thuissituatie kunnen leven. Mensen met een zorgvraag kunnen op de plek waar zij een (sociale) binding mee hebben lang zelfstandig thuis wonen.

Thema 5: Leefbare wijken

We hebben aantrekkelijke wijken met verschillende identiteiten en opgaven. Mensen voelen zich sterk verbonden aan de eigen wijk.

Uitvoering Woonvisie

Hoe gaan we de voornemens uit de Woonvisie uitvoeren? En hoe gaan we als gemeente sturen op de belangrijkste thema’s?

Documenten Woonvisie

Wilt u meer lezen over de Woonvisie? Download de stukken.