Heeft u geen werk of niet genoeg werk? En heeft u niet genoeg geld om van te leven? Heeft u ook geen uitkering? Dan heeft u misschien recht op een bijstandsuitkering. Deze uitkering vult uw inkomen aan. Ondertussen laat u zien dat u alles doet om zo snel mogelijk weer een baan te vinden.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor een bijstandsuitkering zijn onder andere:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont of verblijft in de gemeente waarin u de uitkering aanvraagt.
 • U bent Nederlander of u heeft een verblijfsvergunning. Procedeert u nog over de verlenging van uw verblijfsvergunning? Dan heeft u misschien ook recht op bijstand.
 • Uw inkomen en eigen vermogen liggen onder de bijstandsgrens. Denk hierbij aan uw huis, auto en spaargeld. Heeft u een partner? Dan telt zijn of haar inkomen en eigen vermogen mee.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U kent de Nederlandse taal goed. Of u kunt laten zien dat u die aan het leren bent.
 • U zit niet in de gevangenis.
 • U doet uw best om werk te vinden en maakt gebruik van de hulp van de gemeente.

Ben je tussen de 18 en 27 jaar en wil je een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente? Raadpleeg dan de informatie bij Bijstandsuitkering voor jongeren.

Hoe vraag ik een uitkering aan?

 • U schrijft zich eerst in als werkzoekende bij het UWV via werk.nl(externe link).
 • Na de inschrijving bij het UWV vult u het aanvraagformulier in. Klik hiervoor op onderstaande knop. U logt in met uw DigiD(externe link). Zo weten wij zeker dat u zelf de aanvraag doet.
  DigiD linkDoe een aanvraag uitkering
 • Heeft u een partner of echtgenoot waarmee u samenwoont? Dan vraagt u de bijstandsuitkering samen aan. Bij de aanvraag heeft u ook de DigiD van uw partner nodig.
 • Verzamel vooraf alvast gegevens die u nodig heeft bij de aanvraag. Dit zijn gegevens van uzelf en uw huisgenoten:
  • naam, geboortedatum, Burgerservicenummer, nationaliteit en (als dat nodig is) uw verblijfsvergunning
  • inkomen, zoals loon, alimentatie of belastingteruggave
  • vermogen, zoals spaargeld, een eigen huis of beleggingen
  • schulden
  • hoeveel u betaalt aan hypotheek of huur
  • uw bankrekening(en)
  • begin- en einddatum van uw laatste baan
  • bewijs van stopzetten studiefinanciering van DUO 
 • Als u het formulier helemaal heeft ingevuld, krijgt u te zien welke bewijsstukken u moet aanleveren. Het is belangrijk dat u deze stukken snel opstuurt.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of weet u niet goed wat u moet invullen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Hoe lever ik de bewijsstukken in voor mijn aanvraag uitkering?

U kunt op 3 manieren uw bewijsstukken aanleveren:

Uploaden tijdens uw aanvraag

Aan het einde van uw online aanvraag krijgt u een lijst te zien van de bewijsstukken die wij van u nodig hebben. U kunt deze bewijsstukken direct meesturen (uploaden) bij uw aanvraag.

Uploaden na uw aanvraag

Als u nog niet alle bewijsstukken heeft kunt u de bewijsstukken ook achteraf nog digitaal inleveren. Ga hiervoor naar de pagina Bewijsstukken aanvraag bijstand en kies daarna het formulier 'Opsturen bewijsstukken bij aanvraag bijstandsuitkering'.  

Doe dit binnen 3 dagen nadat u de aanvraag heeft gedaan.
Hoe sneller we alle bewijsstukken hebben hoe sneller we uw aanvraag kunnen afhandelen.

Per post

Lukt het online opsturen u niet? Dan mag u de stukken ook per post sturen naar:

Gemeente Ridderkerk
T.a.v. de Uitkeringsadministratie
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk

Schrijf op elk blad uw Burgerservicenummer en 'aanvraag'. Dan komen uw bewijsstukken nog sneller op de juiste plek terecht.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb gedaan?

 • U krijgt per e-mail een ontvangstbevestiging en een overzicht van alle gegevens die u heeft ingevuld.
 • Binnen 5 werkdagen bellen we u om de vervolgstappen te bespreken. Ook bekijken we wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan en of u misschien hulp nodig heeft omdat u bijvoorbeeld schulden heeft. 
 • Het aantal personen in uw huishouden bepaalt mee in hoe hoog uw uitkering wordt. Woont u met meerdere volwassenen in huis? Dan kunt u kosten delen en krijgt u een lagere uitkering. Dit heet de kostendelersnorm. Deze norm geldt niet voor kinderen tot 21 jaar die bij u wonen. Of voor bijvoorbeeld studenten en huurders.
 • Binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, beslissen we of u een uitkering krijgt. Als u uw bewijsstukken niet op tijd inlevert, kan dit langer duren.
 • Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Hoe geef ik een wijziging door?

Zijn er veranderingen in uw persoonlijke situatie? Denk hierbij aan een wijziging in de gezinssituatie, de woonsituatie, inkomen of vermogen, studie, bankgegevens of een ander wijziging die van belang is voor het recht op uitkering. U gebruikt dit formulier ook om uw vakantie door te geven. Geef deze altijd op tijd door via het online formulier:

DigiD linkGeef een wijziging door

Gegevens die u nodig heeft bij het invullen van dit formulier:

 • DigiD inloggegevens van u en uw eventuele partner
 • U moet - indien van toepassing - de volgende (gescande) bewijsstukken aanleveren:
  • een bewijs van de inkomsten, bijvoorbeeld een loonstrook of uitkeringsspecificatie, een bankafschrift is niet voldoende.
  • bij nieuwe inkomsten ook een arbeidscontract of toekenning uitkering of uitspraak alimentatie
  • (voorlopige) teruggaaf of aanslag van de belastingen, als deze nog niet bij ons bekend is
  • bewijs starten/stoppen studie
  • bewijs vermogenswijziging

Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert. Werkt u niet mee aan uw re-integratie, misdraagt u zich of pleegt u fraude? Dan kunnen we uw uitkering verlagen of stop zetten. U kunt ook een boete krijgen.

Hoe kan ik mijn vakantie doorgeven?

U kunt met een bijstandsuitkering op vakantie. U mag per jaar maximaal 28 dagen in het buitenland zijn. Alle dagen van de week tellen mee, ook de weekenden. Een vakantie moet u aanvragen, minimaal 4 weken voor vertrek. Ook vakanties binnen Nederland moet u aanvragen. Vraag de vakantie van te voren bij ons aan via het online wijzigingsformulier(externe link).

Wilt u liever wijzigingen via een papieren formulier doorgeven? Vraag het dan telefonisch bij ons op. Bel op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur (0180) 451 234.

Let op! Na afloop van de vakantie meldt u zich terug van vakantie. Door het coronavirus hoeft u zich niet te melden in het gemeentehuis. U kunt tussen 09.00 en 17.00 uur bellen naar (0180) 451 234. Vraag dan naar de administratie van de uitkeringen om u terug te melden van vakantie.

Wat moet ik doen als ik nieuw in Ridderkerk kom wonen?

Komt u nieuw in onze gemeente wonen? Dan loopt uw uitkering die u in een andere gemeente heeft niet automatisch door na de melding van verhuizing. U heeft de plicht om tijdig zelf hiervoor actie te ondernemen. Vul dus altijd online het meldingsformulier uitkering in.

Kan ik een voorschot op de uitkering krijgen?

Heeft u niet genoeg geld om te wachten totdat de uitkering aan u is overgemaakt? U kunt binnen uiterlijk 4 weken een voorschot krijgen. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot ontvangen tot de gemeente een besluit genomen heeft.

 • Wordt de bijstandsuitkering toegewezen? Dan verrekenen we het voorschot met uw uitkering.
 • Wordt de bijstandsuitkering niet toegewezen? Dan moet u het voorschot terugbetalen.

Geen voorschot

Bent u jonger dan 27 jaar en woont u niet samen met een partner ouder dan 27 jaar? Dan krijgt u over de eerste 4 weken geen voorschot. U kunt namelijk pas na 4 weken de aanvraag voor bijstand indienen.

De gemeente kan weigeren u een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag.

Hoe kom ik aan een jaaropgave?

U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar heeft ontvangen. U heeft de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

Wanneer wordt de uitkering uitbetaald?

De bijstandsuitkering wordt uitbetaald op vastgestelde dagen.

Waar kan ik terecht met vragen?

U kunt ons bellen. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via (0180) 451 234.