Aangifte overlijden

Meestal regelt uw uitvaartverzorger de aangifte van overlijden. Als nabestaande kunt u dit ook zelf doen. U doet aangifte in de gemeente waar de persoon is overleden. De gemeente maakt een overlijdensakte op en geeft toestemming voor de uitvaart.

Gaat het om een levenloos geboren kindje? Dan kunt u alleen aangifte doen op afspraak aan de balie in het gemeentehuis.

eHerkenning logo

Uitvaartverzorgers kunnen digitaal aangifte overlijden doen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Aangifte overlijden doen

 • Doe online aangifte van overlijden.
 • Log in met eHerkenning.
 • U betaalt direct via iDEAL.
 • U heeft nodig:
  • Burgerservicenummer van de overledene
  • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:
   • verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts
  • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
   • verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
   • verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
  • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.
  • Het is belangrijk dat u direct nadat u van ons het nummer van de akte van overlijden ontvangt, u dit nummer noteert op de B-envelop in het daarvoor bestemde vak.
  • U levert de B-envelop daarna zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis. Of u stuurt de envelop zo snel mogelijk op naar: Gemeente Ridderkerk, Burgerlijke stand ter attentie van B-doodsoorzaakverklaringen Antwoordnummer 4, 2980 VB Ridderkerk

Na uw aangifte krijgt u van ons de nodige documenten via een beveiligde e-mail toegestuurd. Daarna sturen wij de originele documenten per post naar u op.

U doet de aangifte van overlijden aan de balie in het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak. Neem het volgende mee:

 • Geldig identiteitsbewijs van degene die aangifte doet
 • Bij een natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts
 • Bij een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden:
  • Verklaring van niet-natuurlijk overlijden van een schouwarts
  • Verklaring van geen bezwaar voor de begrafenis of crematie van de officier van justitie
 • B-envelop met daarin het formulier van de arts over de oorzaak van het overlijden.

Extra documenten zijn nodig wanneer:

 • iemand binnen 36 uur begraven of gecremeerd wil worden: verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie
 • iemand na 6 werkdagen begraven of gecremeerd wil worden: verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts
 • iemand zijn lichaam ter beschikking wil stellen aan de wetenschap: een wilsbeschikking/een origineel ondertekend codicil en een verklaring van een anatomisch laboratorium

 • Een aangifte van overlijden is gratis.
 • Een afschrift van een overlijdensakte kost € 16,60.
 • Eventuele toestemming voor uitstel begrafenis of crematie kost € 14,20.

 • Als de overledene niet in Ridderkerk woonde, geven we het overlijden door aan de gemeente waar de overledene wel woonde.
 • Heeft u voor iemand die in Ridderkerk woonde in een andere gemeente aangifte van overlijden gedaan? Dan geeft die gemeente het aan ons door.
 • Wij verwerken het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP). Op die manier zijn de zorgverzekeraar en de overheidsinstanties, zoals Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en de meeste pensioenfondsen ook meteen op de hoogte.
 • De niet-overheidsinstanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen brengt u zelf op de hoogte. U gebruikt daarvoor het uittreksel van de overlijdensakte. Meestal krijgt u dit uittreksel van de uitvaartverzorger. U kunt het uittreksel ook aanvragen bij de gemeente.

Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden worden begraven of gecremeerd. Moet begraven of cremeren wel binnen 36 uur na overlijden gebeuren? Dan moet uw uitvaartverzorger toestemming vragen aan de officier van justitie en de gemeente. Een overledene wordt uiterlijk 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd. Voor begraven of cremeren na 6 werkdagen, moet toestemming gevraagd worden aan de gemeente. Dit wordt geregeld door de uitvaartverzorger. Uitstel is bijvoorbeeld mogelijk als familieleden niet op tijd aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.

Het vervoer naar het buitenland regelt de uitvaartverzorger meestal voor u. U heeft voor het vervoer vanuit Nederland toestemming van de gemeente nodig. De gemeente geeft dan een vervoersbewijs af: een laissez-passer. Dit gebeurt door de gemeente waar de overlijdensakte is opgemaakt.