Jeugdhulp

Als u zich zorgen maakt over uw kind, kunnen wij u misschien helpen. De hulpverlener van de gemeente luistert naar uw verhaal. Daarna bespreekt de hulpverlener met u wat u het beste kunt doen. En of er begeleiding mogelijk is. Bijvoorbeeld met jeugdhulp. Deze hulp is niet alleen bedoeld voor de kinderen zelf. Ook de mensen die hen opvoeden (ouders, voogden) worden geholpen.

Veel hulpvragen kan het wijkteam beantwoorden. In overleg kunnen we ook aanvullende zorg inschakelen. Bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, begeleiding, verblijf in een instelling of pleegzorg. Er zijn voorwaarden aan verbonden. Uw kind moet bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar zijn.

  • Meld uw hulpvraag bij ons. Dit doet u bij het wijkteam van de gemeente.
  • Geef ons alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
  • U voert een gesprek met ons en deskundigen over de situatie van uw kind.
  • U geeft aan waar u hulp bij nodig heeft.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van ons. Hierin staat of u hulp kunt krijgen. En zo ja, welke. Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen. Als u een aanvraag voor specifieke hulp heeft gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Heeft u vragen? Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via het telefoonnummer (0180) 451 234.

Het blijkt dat veel ouders van kinderen en jongeren behoefte hebben aan meer informatie en concrete handvatten over de thema’s faalangst en perfectionisme. Daarom zijn 2 webinars ontwikkeld die u thuis kunt kijken op uw eigen moment: Eerste Hulp Bij Faalangst en Eerste Hulp bij Perfectionisme.

Wilt u meer weten over faalangst en perfectionisme en heeft u geen tijd om de boeken in te duiken? Wilt u meer concrete handvatten voor uw kind of tiener en weten hoe u als ouder een positieve rol kunt spelen hierin? Bekijk dan onderstaande webinars. Hierin worden deze thema’s op een professionele wijze belicht worden door Anne Groeneveld, kinder- en jeugdpsycholoog werkzaam in Ridderkerk.

Webinar faalangst

Hoe kan ik goed omgaan met de faalangst van mijn kind, tiener of leerlingen? Wat is faalangst en hoe herken ik dit? Hoe kan ik een positieve rol spelen in het leren omgaan met faalangst en prestatiedruk en hen juist stimuleren om veerkracht en zelfvertrouwen te ontwikkelen? Anne Groeneveld, kinder- en jeugdpsycholoog bij GZ+ geeft in dit webinar antwoord op deze vragen en praktische handvatten.

Bekijk het webinar Eerste hulp bij faalangst

Webinar perfectionisme

Hoe kan ik goed omgaan met het perfectionisme van mijn kind, tiener of leerling? Wat is gezond en wat is ongezond perfectionisme en hoe ontstaat dit? Hoe kan ik als ouder of leerkracht hen helpen zich gezond te ontwikkelen en te voorkomen dat het uit de hand loopt? Anne Groeneveld, kinder- en jeugdpsycholoog bij GZ+ geeft in dit webinar antwoord op deze vragen en praktische handvatten.

Bekijk het webinar Eerste hulp bij perfectionisme

Meer informatie

De webinars zijn tot stand gekomen in samenwerking met GZ+, omdat deze thema’s actueel blijken te zijn bij veel ouders. Ook heeft GZ+ in dit kader een cursus ‘omgaan met je perfectionisme’ ontwikkeld voor kinderen en jongeren. Kijk voor meer informatie op de website van GZ+. Of stuur een e-mail naar info@gzplus.nl.