Melding (wijziging) leidinggevende / beheerder

Krijgt uw horecabedrijf of slijterij een nieuwe beheerder of leidinggevende? Of gaat er een leidinggevende weg? Dan moet u dit laten wijzigen op uw aanhangsel horeca-vergunning.

  • Vul het online formulier in.
  • U logt in met eHerkenning.
  • U heeft de persoonsgegevens nodig van de persoon die u bij wilt laten schrijven. Denk hierbij aan voornamen en achternaam, Burgerservicenummer, geboortedatum- en plaats.

Als u meer dan 2 leidinggevenden of beheerders wilt laten bijschrijven, kunt u in plaats van persoonsgegevens ook een persoonslijst meesturen. Zorg ervoor dat alle benodigde persoonsgegevens hierop staan.

De nieuwe beheerder of leidinggevende:

  • is 21 jaar of ouder
  • heeft geen strafblad

De nieuwe beheerder of leidinggevende vult zelf een verklaring leidinggevende in. Hiermee verklaart deze persoon dat diegene akkoord is met de bijschrijving. Voor het invullen heeft u DigiD-inloggegevens nodig.

U betaalt voor een wijziging leidinggevende € 89,60.

  • U krijgt van ons een ontvangstbevestiging van uw melding. Vanaf dit moment mag de nieuwe persoon optreden als leidinggevende in uw bedrijf.
  • Het afschrift van de ontvangstbevestiging van de melding moet in de zaak aanwezig zijn.
  • Wij toetsen de nieuwe beheerder of leidinggevende op alle wettelijke eisen. Voldoet de aangemelde persoon niet aan die eisen? Dan mag diegene vanaf het moment dat we u informeren niet meer optreden als beheerder of leidinggevende in uw zaak.
  • De beheerder of leidinggevende moet tijdens de openingstijden in de zaak aanwezig zijn, tenzij u als vereniging gebruik maakt van barvrijwilligers met een IVA-certificaat. De leidinggevende moet dan wel oproepbaar zijn.