Alcoholvergunning

Wilt u alcohol schenken en/of verkopen in een horecabedrijf, zoals een café, restaurant of slijterij? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Deze vergunning heeft u ook nodig als u alcohol wilt schenken in een buurtcentrum, sportkantine of verenigingsruimte.

 • Vul het online aanvraagformulier in dat past bij uw situatie: horecaondernemer of verenging/stichting.
 • Log in met eHerkenning.
 • Voor het invullen heeft u onder andere de volgende gegevens nodig:
  • bij natuurlijke personen/eigenaren: BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • bij rechtspersoon: gegevens bestuursleden zoals BSN, geboortedatum en -plaats, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • gegevens leidinggevenden: BSN, voor- en achternaam (zoals vermeld op legitimatiebewijs)
  • een plattegrondtekening in schaal 1:500 inclusief afmetingen (pand/lokaliteiten/terras)
  • wanneer van toepassing: het geldende bestuursreglement ‘alcohol in sportkantines’

We kunnen om extra bewijsstukken vragen. Bijvoorbeeld een Melding Activiteitenbesluit en een Veiligheidsplan. Dit gaat over de maatregelen en voorzieningen die u treft om de veiligheid van uw gasten, personeel en bedrijfseigendommen zo goed mogelijk te waarborgen. Vaak staat dit ook in uw bedrijfsplan.

Intakegesprek

Als u een nieuwe horecazaak of vereniging start of u wisselt van eigenaar, dan krijgt u altijd een intakegesprek met medewerkers van team APV en Bijzondere Wetten. Neem de bewijsstukken mee naar dit intakegesprek.

 • De eigenaar en leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder.
 • De alcoholvergunning komt op naam te staan.
 • Niemand die op de alcoholvergunning komt te staan, staat onder curatele of heeft een strafblad.
 • Tijdens openingstijden is in ieder geval 1 leidinggevende aanwezig. Deze persoon moet ook op de vergunning vermeld staan.
 • De eigenaar en alle leidinggevenden hebben een SVh Verklaring Sociale hygiëne.

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • Er zijn minstens 2 leidinggevenden met een SVh Verklaring Sociale hygiëne. Zij moeten vermeld staan op de alcoholvergunning.
 • Alle namen van de barvrijwilligers die een Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) hebben gevolgd, staan op een lijst. Deze lijst is bij de bar beschikbaar.
 • Als u alcohol schenkt, moet er minimaal 1 IVA-geïnstrueerde aanwezig zijn.
 • U moet duidelijk en zichtbaar aangeven op welke tijdstippen u alcohol schenkt en wat de leeftijdsgrens is.
 • De huisregels over alcoholgebruik en verantwoord alcohol schenken staan in het bestuursreglement.
 • Voor verenigingen en stichtingen geldt behalve de Alcoholwet ook de Alcoholverordening van de gemeente.

 • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw (complete) aanvraag hebben ontvangen of u de vergunning krijgt. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.
 • Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.

Een alcoholvergunning kost € 298,90.

Dit bedrag betaalt u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, ongeacht of u de vergunning krijgt.

Wilt u de leidinggevende(n) op uw alcoholvergunning wijzigen? Ga dan naar de pagina Melding wijziging leidinggevende/beheerder.

Wilt u een wijziging aan uw inrichting doorgeven? Ga dan naar de pagina Exploitatievergunning.

Als u een aanvraag doet voor uw horecabedrijf, krijgt u een Bibob-onderzoek. Dit is niet van toepassing voor verenigingen en stichtingen.

Bel met Team APV en Bijzondere wetten via telefoonnummer 0180 451 234. Of vul het contactformulier in met uw vraag of opmerking.