eHerkenning

Wilt u namens uw bedrijf of organisatie een melding doen of een vergunning of ontheffing aanvragen bij de gemeente? Dan heeft u eHerkenning nodig. Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. Ga voor meer informatie naar de website van eHerkenning.

eHerkenning voldoet aan alle eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. De overheid beheert deze afspraken en controleert of deze worden nagekomen. eHerkenning is daarmee een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel.

eHerkenning is bedoeld voor ondernemers en organisaties. U kunt daarom alleen een inlogmiddel aanvragen als u als ondernemer of de organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Om in te kunnen loggen op deze dienst heeft u een eHerkenningsmiddel op EH3 nodig. Uw inlogmiddel moet minimaal dát niveau hebben.

U kunt uw eHerkenning inlogmiddel alleen aanvragen bij een erkende leverancier. U bent vrij om zelf een leverancier te kiezen. eHerkenning is een door de Rijksoverheid goedgekeurd en gecontroleerd inlogmiddel. Alle leveranciers voldoen dan ook aan de strenge eisen die vanuit de overheid voor hen gelden. Wel verschillen zij in het type inlogmiddel, de prijs daarvan en de aanvraagprocedure.

Volg het stappenplan op de website van eHerkenning. Deze leidt u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces.

Online diensten verschillen en soms is extra zekerheid nodig die bewijst wie u bent. eHerkenning heeft daarom inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus, van lage tot zeer hoge betrouwbaarheid. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie u bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel moet zijn dat u gebruikt.

Ondernemers en organisaties die bij ons een online dienst willen aanvragen hebben eHerkenning op niveau 3 (EH3) nodig.

Ervaart u problemen met de aanvraag of het gebruik van eHerkenning? Neem dan contact op met de leverancier van uw eHerkenning inlogmiddel. Zij zijn in het bezit van uw gegevens en kunnen u verder helpen. Hun contactgegevens staan op de website van eHerkenning.

Het aanvragen en het gebruik van een eHerkenning inlogmiddel is niet gratis. De kosten verschillen per type inlogmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand van het leveranciersoverzicht.

Iedereen die namens uw organisatie eHerkenning gebruikt, heeft een machtiging voor het ondernemersloket van de gemeente nodig. Zonder toestemming werkt eHerkenning niet. Een machtiging is persoonsgebonden.

Hebben meerdere medewerkers van uw organisatie een EH3 inlogmiddel, dan moeten deze specifieke medewerkers gemachtigd worden voor toegang tot de dienst. Met machtigingen regelt u dat een medewerker kan inloggen bij ons (en andere organisaties) en de andere medewerker juist niet. Meestal is er een persoon in een bedrijf, die contact heeft met de leverancier van de eHerkenning inlogmiddelen. Deze persoon kan de machtigingen instellen (vaak via een beheerportaal op de website van de leverancier). Kijk voor meer informatie op https://www.eherkenning.nl/nl/eherkenning-gebruiken/machtigen

Krijgt u een melding dat uw persoonsgegevens ontbreken? Klik dan op registreren persoonsgegevens. Vul uw gegevens in en klik op de knop Indienen. Start hierna opnieuw uw aanvraag.