Bijzondere bijstand voor eigen risico zorgverzekering

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering. De hoogte van de tegemoetkoming is het in rekening gebrachte eigen risico, met een maximum van € 200,00.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

De voorwaarden voor bijzondere bijstand voor eigen risico zorgverzekering zijn:

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de inkomensgrens
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd
 • u vraagt aan binnen 6 maanden na het bereiken en betalen van € 200,00 eigen risico

Inkomen- en vermogensgrens

Als u een aanvraag indient kijken we naar de inkomen- en vermogensgrens van u en uw eventuele partner. Inkomen kan zijn uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

U kunt de aanvraag doen op het moment dat het eigen risico van € 200,00 in rekening is gebracht of aan het eind van het jaar als u geen kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand voor eigen risico zorgverzekering aan?

 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Log in met uw DigiD
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart én bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden én bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken of uitkeringsspecificaties).

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp bij invullen formulieren.

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.