Inkomens- en vermogensgrenzen

Om te bepalen of iemand recht heeft op een minimaregeling, is een maximumgrens voor het inkomen en vermogen vastgelegd. De inkomens- en vermogensgrenzen gelden voor alle minima-voorzieningen, zoals Regeling Meedoen, Kindpakket in natura, Individuele inkomenstoeslag, Bijzondere bijstand, Bijzondere bijstand en eigen risico zorgverzekering en Bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand.

Dit zijn netto bedragen per maand (vanaf 1 januari 2024) inclusief vakantietoeslag. Dit zijn geen uitkeringsnormen, onderstaande bedragen zijn hoger.

 • 18 tot en met 20 jaar
  • Alleenstaande (ouder): € 348,63
  • Gehuwden/samenwonend: € 697,27
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (zonder kinderen): € 1.357,36
  • Gehuwden/samenwonend met kinderen: € 1.100,76
  • Waarvan 1 ouder dan 20 (met kinderen): € 1.760,85
 • 21 jaar tot AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.412,21
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.017,44
 • Vanaf AOW leeftijd
  • Alleenstaande (ouder): € 1.568,34
  • Gehuwden/samenwonend: € 2.127,38

 • Alleenstaande: € 7.575,00
 • Gehuwden en samenwonenden/ alleenstaande ouder: € 15.150,00