Regeling meedoen

Met een minimum inkomen is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Via de regeling Meedoen is een tegemoetkoming mogelijk voor volwassenen en kinderen.

Als u een aanvraag indient kijken we naar:

 • het netto-inkomen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van u en uw eventuele partner
 • het vermogen van thuiswonende kinderen onder de 18 jaar.

Inkomen kan bijvoorbeeld zijn uit werk, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen of een uitkering. Kijk voor meer informatie bij de inkomens- en vermogensgrenzen.

Volwassenen kunnen maximaal € 195,00 per jaar per volwassene vergoed krijgen. Dit tegoed wordt op de Ridderkerkpas gezet. De volgende kosten worden vergoed via de regeling Meedoen:

 • Deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten
 • Recreatieve uitjes
 • Lidmaatschap bibliotheek
 • Rotterdampas / museumjaarkaart
 • Een cursus volgen
 • Aanschaf van een computer of fiets
 • Kosten voor de dierenarts

U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van een sociale- of sportactiviteit, zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten. De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar.

Dankzij het Kindpakket kunnen kinderen van ouders met een laag inkomen meedoen aan leuke dingen zoals sporten of muziekles en een schoolreisje. Hieronder staat een aantal voorbeelden van kosten die u kunt betalen met het tegoed van de regeling Meedoen op de Ridderkerkpas. Heeft u andere uitgaven voor uw kind? Dan kunt u die ook betalen met het tegoed. U bepaalt zelf wat uw kind nodig heeft.

 • Lid worden van een club
 • Aanschaf sportbenodigdheden of instrumenten
 • Culturele en sociale activiteiten
 • Cursussen, zoals muziekles
 • Plaatselijke seizoens-activiteiten
 • Aanschaf computer of fiets
 • Aanschaf kleding of schoenen
 • Schoolkosten
 • Verjaardagsfeestjes
 • Zwemlessen (Diploma A).

Voor kinderen vanaf 5 jaar kan een zwemregeling worden aangevraagd. Binnen deze regeling krijgen kinderen € 715,00 in 2024 om zwemlessen te volgen om zwemdiploma A te halen. Dit bedrag is 2 jaar geldig. De inschrijfkosten kunt u ook met dit bedrag betalen. Als het zwemlestegoed niet voldoende is mag het andere tegoed op de pas van uw kind ook worden gebruikt voor de zwemlessen. Het zwemlestegoed mag alleen voor zwemlessen worden gebruikt en niet voor andere kosten voor uw kind. U kunt het zwemlestegoed gebruiken voor zwemles bij De Fakkel in Ridderkerk en dus niet bij andere zwembaden in de regio.

Het tegoed op de Ridderkerkpas voor 2024 is :

 • € 240,00 per kind voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar.
 • € 418,00 per kind voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar.
 • € 656,00 per kind voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar.

De niet uitgegeven vergoeding vervalt per 1 januari van het nieuwe jaar. Het tegoed op de Ridderkerkpas is niet over te dragen aan een ander (gezinslid).

 • Ontvangt u een uitkering uit de Participatiewet? Dan hoeft u de regeling Meedoen niet aan te vragen. De regeling wordt automatisch aan u toegekend.
 • Ontvangt u geen bijstandsuitkering, maar denkt u dat u wel recht heeft op de regeling Meedoen? Dan kunt u online een aanvraag indienen. Er is een inkomen- en vermogenstoets. Dit houdt in dat u bewijsstukken moet kunnen aantonen, dat u tot de doelgroep behoort.

U vraagt de vergoeding voor uzelf of uw kind(eren) aan via het aanvraagformulier. U heeft uw inloggegevens DigiD nodig. U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw aanvraag.

Het tegoed van de regeling Meedoen wordt op de Ridderkerkpas gezet. Ieder gezinslid krijgt een eigen pas. Het tegoed kunt u besteden bij verschillende winkels en organisaties in Ridderkerk. Ook kunt u met de pas het lidmaatschap van een sportvereniging betalen. Overige kosten, van bijvoorbeeld een uitje, kunt u laten overmaken of uitbetaald krijgen via de uitkeringsadministratie. Dit bedrag wordt dan in mindering gebracht op uw tegoed van de Ridderkerkpas.

Kijk voor een overzicht van aangesloten winkels en organisaties en meer informatie op Ridderkerkpas.nl. Er zijn ook winkels of bedrijven in Ridderkerk die korting geven op vertoon van de pas. Dat doen ze op eigen initiatief.

Als u recht heeft op de regeling Meedoen, dan ontvangt u een Ridderkerkpas per gezinslid met daarop het maximale tegoed. U kunt met deze pas betalen bij de aangesloten winkels.

Wilt u het tegoed besteden aan iets dat niet bij de aangesloten partijen verkregen kan worden? Dan kunt u gebruik maken van een declaratieformulier. Wilt u het declaratieformulier ontvangen? Vraag het formulier dan telefonisch bij ons op via (0180) 451 234. U dient dan, naast het ingevulde declaratieformulier, het betaalbewijs mee te sturen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de formulieren? U kunt hiervoor terecht bij de formulierenbrigade van Facet Ridderkerk. Voor de locaties en openingstijden kijkt u op de website van Facet Ridderkerk.

Staat uw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van formulieren?

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.