Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen of geen inkomen en heeft u plotseling extra kosten die u niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage in uw kosten. Die vergoeding heet bijzondere bijstand en is alleen voor bijzondere kosten die echt nodig zijn. Ook is er bijzondere bijstand voor kosten rechtsbijstand en bijzondere bijstand voor eigen risico zorgverzekering.

Bijzondere bijstand moet u soms terugbetalen, maar soms niet. Dit hangt af van wat u aanvraagt.

De voorwaarden voor bijzondere bijstand zijn:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland
  • U bent 18 jaar of ouder
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn
  • U moet deze kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of je ouders je kunnen helpen.

  • Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Neem dan contact met ons op.
  • Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten heeft gemaakt. Zo weet u of u de kosten vergoed krijgt en voorkomt u teleurstelling.
  • Als u contact met ons opneemt, vragen we u naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u – als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen – het juiste aanvraagformulier toe.
  • We beslissen binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen. Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen.