Hulp bij toeslagenaffaire

Misschien bent u als ouder in problemen gekomen door de ‘kinderopvangtoeslagaffaire’. Of kent u iemand voor wie dat geldt. Ouders in Ridderkerk kunnen daarmee terecht bij de gemeente. Wij kunnen helpen door met u te praten over uw situatie en samen met u kijken wat u nodig heeft. Denk aan hulp met schulden of bij problemen met uw gezondheid, werk, woning of gezin. U krijgt bij het hulpteam bij voorkeur een vaste contactpersoon.

Sinds 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om u voor herstel van schade door de Toeslagenaffaire aan te melden bij de dienst Toeslagen van de overheid. Voor aanmeldingen voor Brede Ondersteuning bij de gemeente is er nog geen stop. Bent u uiterlijk 31 december 2023 aangemeld bij de dienst Toeslagen? En is uw zaak daar in behandeling? Dan kunt u nog steeds voor Brede Ondersteuning terecht bij het Hulpteam Toeslagen van de gemeente. Op deze pagina kunt u lezen wat wij voor u kunnen betekenen en hoe u ons bereikt.

Persoonlijke ondersteuning

Ook in Ridderkerk wonen veel ouders, jongeren en kinderen die geraakt zijn door de toeslagenaffaire. Zij leven nog elke dag met de gevolgen ervan. Om deze Ridderkerkers persoonlijke hulp en ondersteuning te bieden, is het hulpteam Toeslagen opgericht. Het motto van het hulpteam is ‘Samen kijken naar wat nodig is om verder te kunnen en daar meteen mee aan de slag’. We streven ernaar iedere ouder een vaste contactpersoon te geven. De professionals in het hulpteam werken samen met ervaringsdeskundigen. Ook komt er een ouderpanel dat meekijkt naar de communicatie.

Het hulpteam staat voor u klaar

Wilt u in gesprek met het hulpteam? Stuur dan een e-mail naar toeslagenaffaire@ridderkerk.nl of bel met het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500. Dit is een rechtstreeks nummer, u krijgt direct iemand van het hulpteam aan de lijn. Meer informatie over het hulpteam.

Brede ondersteuning is ondersteuning door de gemeente op 5 leefgebieden:

  • Wonen: het hebben van een veilige en betaalbare plek om te wonen;
  • Financiën: een financieel gezonde huishouding kunnen voeren;
  • Gezin: samenleven en opgroeien in een veilige omgeving waarbinnen kinderen zich kunnen ontwikkelen;
  • Zorg: welzijn ervaren vanuit lichamelijke en geestelijke gezondheid;
  • Werk: kunnen deelnemen aan een arbeidsproces met minimaal de beschikking over een startkwalificatie.

Deze ondersteuning is voor ouders die (potentieel) gedupeerd zijn, en kinderen uit deze gezinnen die officieel onder de kindregeling vallen. De gemeenten is gevraagd om deze ondersteuning te geven om ouders en kinderen een nieuwe start te kunnen laten maken na de toeslagenproblematiek. Zodat ouders en hun kinderen (emotioneel) kunnen herstellen van de gevolgen van de terugvordering. In Ridderkerk kunnen ouders en kinderen voor alle ondersteuning terecht bij het Hulpteam Toeslagenaffaire.

Ouders en kinderen krijgen bij voorkeur een vaste contactpersoon bij het hulpteam. Deze regelt alles wat er binnen de gemeente geregeld moet worden. Ouders en kinderen hoeven niet langs verschillende ‘loketten’.

Meer informatie hierover vindt u op de pagina Brede ondersteuning en SPUK.

De kinderopvangtoeslagaffaire heeft ook veel met kinderen en jongeren gedaan. Stress thuis. Armoede. Soms zijn ouders uit elkaar gegaan. Of kinderen uit huis geplaatst. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren hun leven weer op de rit krijgen.

De kindregeling is een herstelregeling voor kinderen van vastgesteld gedupeerde ouder(s)/verzorger(s). De kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Zo hebben kinderen en jongeren recht op een geldbedrag en brede hulp en ondersteuning (dat is persoonlijke hulp om verder te kunnen).

Kinderen krijgen vanzelf bericht

Alleen kinderen van erkend gedupeerde ouders kunnen gebruikmaken van de kindregeling. Zij krijgen vanzelf een brief van de Belastingdienst met daarin meer uitleg. En hoeven zich daarom niet aan te melden.

Aanmelding is wel nodig als het kind pleegouders heeft of heeft gehad die gedupeerd zijn, als ouder(s)/verzorger(s) van het kind zijn overleden of als het kind geen burgerservicenummer (BSN) heeft. Bijvoorbeeld omdat het kind in het buitenland is geboren.

Geldbedrag

Het geldbedrag dat kinderen krijgen is onderdeel van de kindregeling. Dit geldbedrag is per leeftijdsgroep vastgesteld.

Brede hulp en ondersteuning: persoonlijke hulp voor jou

Ervaar je (ook) andere problemen? Daarmee kun je terecht bij het hulpteam van de gemeente. Je kunt rechtstreeks bellen of mailen met het hulpteam via toeslagenaffaire@ridderkerk.nl of bel met het hulpteam via telefoonnummer 0180 493 500. Het hulpteam is er om met jou te kijken wat je nodig hebt om je leven weer op de rit te krijgen. We kijken samen met jou wat je nodig hebt en wat we kunnen bieden. Dit kan op het gebied van wonen, werk/school, financiën en zorg zijn.

Aanvullende hulp

  • Ben je tussen de 8 en 18 jaar en wil je liever anoniem met iemand praten? Bel dan met de Kindertelefoon via 0800 0432.
  • Ben je tussen de 18 en 24 jaar? Dan kun je contact opnemen met de ‘Alles Oké? Supportlijn’ via 0800 0450.

Heeft de Belastingdienst bepaald dat u geraakt bent door de toeslagenaffaire na het afronden van de eerste toets? Dan scheldt de gemeente Ridderkerk uw schulden bij de gemeente kwijt. Denk hierbij aan gemeentelijke belastingen. U hoeft hier zelf niets voor te doen, u krijgt hier bericht over.

U kunt openstaande private schulden en achterstallige betalingen indienen bij het online loket private schulden van SBN (Sociale Banken Nederland). Zie voor meer informatie de website van SBN.

Bent u geraakt door de toeslagenaffaire? Dan heeft u recht op herstel. Daarvoor heeft de Belastingdienst verschillende regelingen. Zie voor meer informatie en het aanmelden voor de herstelregeling de website van de Belastingdienst.