Aardgasvrij wonen

In 2050 moet heel Nederland van het aardgas af zijn, dus ook Ridderkerk. Daarom zoeken we naar andere energiebronnen om mee te verwarmen en te koken. Dat doen we stap voor stap, tot we in 2050 helemaal aardgasvrij zijn.

In Ridderkerk zullen alle woningen, bedrijven en andere gebouwen op een andere manier worden verwarmd. Ook wordt aardgas niet meer gebruikt voor douchen en koken. De reden hiervoor is, dat het gebruik van aardgas zorgt veel CO2-uitstoot in Nederland en omdat we niet afhankelijk willen zijn van Gronings of Russisch aardgas. In het Klimaatakkoord uit 2019 staat dat landelijk een aantal van 1,5 miljoen woningen in 2030 (ongeveer 20% van het totaal) van het aardgas af moet. En in 2050 is Nederland voor 95% CO2 neutraal en 100% van de woningen aardgasvrij.

Ridderkerk heeft circa 20.000 woningen, waarvan ongeveer 40% bezit is van woningcorporaties. Het grootste deel van de woningen en gebouwen in Ridderkerk is nog aangesloten op het gasnet, net als de bedrijfspanden Maar bijvoorbeeld op bedrijventerrein Donkersloot nemen ze het voortouw: hier komt binnenkort de eerste aardgasvrije bakker van Nederland, deze bespaart veel op de energiekosten. In de Warmtevisie wordt de route beschreven om de overstap te kunnen maken naar een aardgasvrij Ridderkerk. Minimaal elke vijf jaar zal de Warmtevisie waar dat kan of nodig is, worden bijgesteld.

Video aardgasvrij wonen in Ridderkerk

In onderstaande video ziet u hoe de overgang naar aardgasvrij wonen in onze gemeente gaat.

Naast de wijken die in deze video worden genoemd, zijn er ook veel kansen voor woningen die gebouwd zijn na 2005. Daarom gaan we de komende tijd actief aan de slag om het koken op inductie te promoten en verwarmen via bijvoorbeeld warmtepompen. Het is zeker dat er niet 1 oplossing is voor de hele gemeente. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied en hangt af van meerdere factoren:

  • Kenmerken van de bebouwing, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit
  • Staat van onderhoud van de energienetten en de noodzaak van vervanging
  • Mogelijkheden om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te benutten
  • Kansen om de renovatie van woningcomplexen te combineren met de aanleg van andere energie-installaties
  • Wensen en behoeften van inwoners

Wat gaat er veranderen?

Wij kijken samen met u (inwoners, verhuurders en huurders) per wijk naar de mogelijkheden. Dat maakt de overstap zo efficiënt mogelijk. Welk alternatief voor aardgas past het beste bij welke wijk?

Voor advies over de mogelijkheden voor uw eigen woning kunt u terecht bij het energieloket van de WoonWijzerWinkel.

De regio rondom Ridderkerk heeft veel restwarmte. Tegelijkertijd kunnen we de elektriciteit die we nodig hebben niet volledig zelf opwekken. Dat bepaalt mede wat er mogelijk is. Iedere gemeente in Nederland heeft gewerkt aan een warmteplan: de Warmtevisie. De Warmtevisie geeft per wijk inzicht in het meest geschikte alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht in welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met aardgasvrij worden.

De gemeente maakt zich er sterk voor dat de overstap haalbaar en betaalbaar is; een belangrijk punt voor de inwoners die hebben meegedacht met de visie. Het adviesbureau Over Morgen uit Amersfoort heeft per buurt bekeken welk alternatief voor aardgas mogelijk is tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook zijn er kansrijke wijken benoemd die als eerste van het gas af gaan. Om Ridderkerk uiteindelijk aardgasvrij te maken is er niet een, maar zijn er meerdere oplossingen of een mix daarvan, nodig.

De route naar 2050

Een aardgasvrij Ridderkerk is niet van vandaag op morgen geregeld. Ook staan technische ontwikkelingen niet stil. Nu de Warmtevisie door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt vanaf 2021 gekeken naar de kansrijke wijken. In deze wijken gaan we vanaf 2022 als eerste aan de slag met wijkplannen.

In 2021 is gestart in de wijk Bolnes. In 2022 is gestart op het bedrijventerrein Donkersloot. De wijken Oost, West, Centrum zullen naar verwachting in 2024 aan de beurt zijn. Het opstellen van wijkplannen neemt enkele jaren in beslag. De eerste gasloze wijken worden niet eerder dan in 2030 verwacht.

Tot 2030 bereiden we de overgang voor. Vanaf 2030 gaan de wijken in Ridderkerk 1 voor 1 over naar een duurzame energiebron. Zodra we weten wanneer we in uw wijk starten, gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw woning en wijk om van het gas af te gaan.

We begrijpen dat u nu al vragen heeft over wat u zelf kunt doen als het gaat om energie besparen of duurzame energie opwekken. Bijvoorbeeld het vervangen van uw cv-ketel of het plaatsen van zonnepanelen. Voor praktisch advies kunt u terecht op de website van de WoonWijzerWinkel.

Plannen maken we in Ridderkerk samen met inwoners, ondernemers en partners. We gaan daarom graag met u het gesprek aan over hoe we met elkaar naar een duurzaam Ridderkerk toewerken. Wij nodigen u uit om actief mee te denken over de beste oplossingen voor warm water en koken: wat heeft u daarvoor nodig en wat vindt u belangrijk? Heeft u zelf een duurzaam initiatief? Wij sluiten graag bij u aan. Zo werken wij in Ridderkerk samen. Neem contact op met de gemeente via duurzaam@ridderkerk.nl.

U kunt op allerlei manieren verwarmen en koken zonder aardgas. De verwarming van uw huis kunt u bijvoorbeeld vervangen door een aansluiting op een warmtenet of met een elektrische oplossing. Voor koken is inductie de meest logische oplossing.

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waardoor warm water stroomt. Dit warme water komt uit een warmtebron in de buurt. Met dit water kunt u uw huis verwarmen. In huis heeft u dan vloer- en/of wandverwarming of radiatoren.

Elektrisch verwarmen

U kunt uw huis ook met elektrische apparaten verwarmen, zoals met een warmtepomp. Die verwarmt uw huis als een soort ‘omgekeerde koelkast’. In huis heeft u dan meestal vloerverwarming en/of wandverwarming. Een hybride warmtepomp is een mooie tussenstap, om op termijn over te gaan naar een volledige warmtepomp.

Elektrisch koken

Koken op inductie is de meest veilige en energiezuinige optie als alternatief voor koken op aardgas. Een inductieplaat draagt de energie direct over van de kookplaat naar de pan.

Biogas

Biogas ontstaat door de vergisting van mest of andere afvalproducten. In een woning werkt biogas hetzelfde als aardgas voor verwarmen en koken. Het verschil is dat de herkomst van biogas duurzaam is. Voorlopig is biogas best zeldzaam. Daarom gebruiken we het tot 2030 alleen in de industrie, glastuinbouw en zwaar transport.

Waterstof

Waterstof maken we door water om te zetten met behulp van elektriciteit. Het kan met enkele aanpassingen gebruikt worden voor het verwarmen van woningen. Voorlopig is waterstof net als biogas best zeldzaam. Daarom gebruiken we het in ieder geval tot 2030 alleen voor de sectoren industrie, glastuinbouw en zwaar transport.

Warmte- en Koude Opslag (WKO)

Bij WKO slaan we warm en koud water diep onder de grond op. We gebruiken dit water om te verkoelen en te verwarmen. Een WKO wordt vaak gebruikt in grote gebouwen in combinatie met een warmtepomp, maar is ook geschikt voor woningen.

Geothermie/aardwarmte

Dit is een lokale en duurzame warmte uit de (onder)grond. We pompen het warme water uit de ondergrond. Daarna halen we de warmte eruit en pompen we het weer terug de grond in. Hoe dit werkt, leest u op de website van Alles over Aardwarmte.

Als Vereniging van Eigenaren (VvE) moet u een meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) maken voor het aardgasvrij maken van uw complex. Alle eigenaren moeten het eens zijn met deze planning. Dat kan een hele opgave zijn. Om u op weg te helpen, noemen we op deze pagina een aantal organisaties waar u terecht kunt voor advies.

WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel houdt regelmatig speciale themadagen voor VvE’s. Zij kunnen u ook advies op maat geven. Maak een afspraak via de website van de WoonWijzerWinkel.

VvE op Groen

Energy.nl heeft een stappenplan gemaakt voor VvE’s en voor organisaties die VvE’s willen stimuleren bij vergaande verduurzaming. Kijk voor meer informatie op de website van Energy.nl.

HIER opgewekt

Wilt u samen met uw VvE verduurzamen of zonnepanelen plaatsen op het gezamenlijke dak? Kijk op de website Hier opgewekt voor tips, artikelen en adviezen.

Hieronder leest u per thema een aantal veelgestelde vragen die te maken hebben met aardgasvrij wonen.

Staat uw vraag er niet bij? Bezoek dan de websites van Hier Opgewekt en de WoonWijzerWinkel. Of stuur een e-mail naar duurzaam@ridderkerk.nl.

Waarom aardgasvrij?

Bijna 95 procent van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt aardgas voor verwarming, warm water en om op te koken. We hebben in Nederland in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt om in 2050 bijna CO2 neutraal te zijn. Dat betekent dat we bijna geen broeikasgassen meer uitstoten. Om dit te bereiken, stoppen we stap voor stap met het gebruik van aardgas.

Wat betekent aardgasvrij concreet?

Aardgasvrij betekent dat u uw woning niet meer met aardgas, maar op een andere manier verwarmt. Bijvoorbeeld met een elektrische warmtepomp. Ook koken gaat niet meer op gas, maar elektrisch of keramisch. Dit geldt voor alle huishoudens in Nederland – iedereen krijgt er dus mee te maken.

Wanneer is mijn gemeente aardgasvrij?

Uiterlijk in 2050 moet elke gemeente in Nederland aardgasvrij zijn. Dat is een grote klus die we per wijk uitvoeren. We weten nu nog niet wanneer welke wijk aan de beurt is om aardgasvrij te worden. In de vastgestelde Warmtevisie staat al wel wat het voorlopige alternatief voor aardgas per wijk wordt. Ook staat daarin welke wijken de meeste kans hebben om in 2030 al aardgasvrij te zijn.

Klopt het dat Duitsland het gebruik van gas juist stimuleert?

Duitsland zit nu in een tussenfase op weg naar een CO2-neutrale samenleving in 2050. Duitsland wil snel van olieketels af omdat deze sterk vervuilen. Inwoners krijgen een premie als ze hun hr-ketel vervangen of een warmtepomp aanschaffen, met name in gebieden waar nu een gasnet ligt. Het is een logische tussenstap waardoor CO2-uitstoot vermindert. In Nederland geven we een vergelijkbare subsidie op hybride warmtepompen die ook deels op gas werken.

Uiteindelijk gaat ook Duitsland stoppen met aardgas om in 2050 CO2-neutraal te worden. Lees op de website van HIER meer de aanpak van Duitsland om een CO2-neutraal land te worden.

Wonen zonder aardgas

Moet ik verbouwen of mijn huis aanpassen?

Als u op gas kookt, moet u dat op den duur laten vervangen voor een elektrische oplossing. Zoals inductie of keramisch. Vaak moet u daarvoor een extra groep in de meterkast laten aanleggen. Voor welke alternatieve nieuwe warmtevoorziening u ook kiest, u moet ook bijna altijd extra isoleren. Het kan dus nooit kwaad om daar nu al mee te beginnen.

Kan ik zelf een energieleverancier kiezen?

U kiest in principe uw eigen energieleverancier. Er bestaan inmiddels een heleboel leveranciers die 100% groene elektriciteit uit Nederland leveren.

Wordt er in uw wijk gekozen voor bijvoorbeeld een warmtenet, dan krijgt u te maken met 1 leverancier. Dat kan niet anders bij een warmtenet. Warmtebedrijven moeten zich houden aan maximale wettelijke tarieven omdat ze monopolist zijn.

Zijn zonnepanelen ook een goed alternatief voor aardgas?

U kunt altijd zonnepanelen nemen, maar op zichzelf zijn zonnepanelen geen alternatief voor aardgas. Ze helpen wel om het stroomverbruik van oplossingen (zoals een warmtepomp) naar beneden te krijgen.

Verwarming

Mijn cv-ketel is toe aan vervanging, wat nu?

Een cv-ketel kopen is een behoorlijke investering. Twijfelt u over de aanschaf van een nieuwe cv-ketel? Bij veel energie- en installatiebedrijven is het ook mogelijk om te huren of te leasen. Bij lease koopt u de cv-ketel over een bepaalde periode af. Bij huur betaalt u een vast bedrag per maand. Kijk op de website van de Consumentenbond voor meer informatie over de voor- en nadelen bij het kopen, leasen en huren van een cv-ketel.

Let op: vanaf 2026 is het verplicht een hybride of volledige warmtepomp naast de cv-ketel te nemen, als u de cv-ketel moet vervangen.

In 2020 hebben we een online enquête gehouden over de informatie rondom aardgasvrij wonen. U kunt de resultaten van deze enquête opvragen via energietransitie@ridderkerk.nl.