Klimaatverandering

Het nieuwe klimaat brengt ons meer regen en meer droogte. Hier moeten we ons op voorbereiden. Bent u benieuwd naar wat de gemeente doet aan klimaatverandering?

We hebben maken met een veranderend klimaat dat allerlei negatieve gevolgen met zich meebrengt. Natuurlijk is het belangrijk dat we dit zo veel mogelijk voorkomen. Maar het is ook nuttig om ons voor te bereiden op de gevolgen. Dit noemen we ‘Klimaatadaptatie’.

Het veranderende klimaat zorgt bijvoorbeeld dat:

  • de zeespiegel stijgt
  • de temperatuur stijgt
  • het steeds vaker harder regent
  • het aantal lange, droge periodes toeneemt
  • er hittestress ontstaat, vooral in dichtbebouwde gebieden

Planten en dieren hebben te lijden onder klimaatverandering. Zo ontstaan er steeds meer plagen en ziektes. We zien steeds meer plant- en diersoorten verdwijnen. De gevolgen daarvan zie je bijvoorbeeld terug in slechte oogsten van groenten en fruit. Dat komt door het feit dat bijen hun leefomgeving stukje bij beetje zien verdwijnen.

Het veranderende klimaat heeft ook nadelen voor mensen. Zo is extreme hitte bijvoorbeeld gevaarlijk voor kwetsbare groepen mensen. Teveel regen zorgt voor overstromingen in onze huizen. Daar willen we ons de komende jaren beter tegen weren. Klimaatadaptatie is de term die wordt gebruikt om aan te geven hoe we ons als samenleving aanpassen aan het veranderende klimaat.

In het landelijke Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staat dat het bebouwde gebied in Nederland, inclusief vitale en kwetsbare objecten, in 2050 zo goed mogelijk ‘waterrobuust’ en klimaatbestendig ingericht. Dit doel is vertaald naar zeven ambities die onderdeel worden van de werkprocessen bij de lokale Ridderkerkse overheid. Hiermee beogen we dat de kwetsbaarheden continu in beeld blijven om de gevolgen te kunnen beperken.

De gemeente werkt samen met het waterschap Hollandse delta aan de volgende ambities:

  • we zijn waterrobuust en klimaatbestendig
  • we hebben een leefbare en gezonde leefomgeving

Oftewel: in 2050 is Ridderkerk bestand tegen het teveel aan water of zelfs overstromingen) of het ontbreken van water (droogte en hitte).

In de openbare ruimte zijn we al op verschillende plekken bezig met het klimaatadaptief inrichten van de ruimte.

  • Er zijn bergbezinkvoorzieningen aangelegd op verschillende locaties in Ridderkerk-Centrum, Ridderkerk-West en Slikkerveer. In deze grote leidingen of bakken wordt afvalwater tijdelijk opgeslagen wanneer het riool door hevige neerslag is volgelopen. Wanneer de bergbezinkvoorziening vol raakt, heeft de vervuiling al in het afvalwater kunnen bezinken. Hierdoor zijn de gevolgen voor het milieu kleiner als het water toch nog overstort naar de sloot.
  • Daarnaast zijn er op verschillende plekken maatregelen genomen om de wateroverlast te verminderen, zoals de aanpak van de Vlasstraat en de aanleg van een hemelwaterriool in de Kerkweg.

Bent u benieuwd naar wat de gemeente Ridderkerk doet aan klimaatverandering? Vraag dan het document ‘Strategie Klimaatadaptatie Ridderkerk’ op via duurzaam@ridderkerk.nl.