Laadpalen elektrische auto's

De komende jaren neemt elektrisch rijden enorm toe. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan laadpunten. De gemeente breidt daarom het netwerk van openbare laadpalen in Ridderkerk de komende jaren uit.

We hebben een plankaart opgesteld. Daarin staan alle laadpalen:

 • Paars: bestaande locaties laadpalen.
 • Groen: geplande locaties voor laadpalen. Deze locaties zijn aangewezen met een verkeersbesluit. Na een aanvraag kan hier een laadpaal geplaatst worden.
 • Roze: dit zijn laadpalen die al aangevraagd zijn en binnenkort worden geplaatst.

Uitbreiding netwerk laadpalen

Om iedereen een oplaadplek te kunnen bieden worden er steeds meer laadpalen geplaatst. Hierbij kijken we naar de aanvragen van inwoners maar ook naar de verbruikscijfers. Op de plankaart kunt u zien waar we werken aan uitbreiding.

Van wie zijn de laadpalen?

Laadpalen zijn geen eigendom van de gemeente maar worden geplaatst en beheerd door een bedrijf. Dit kunnen bijvoorbeeld EQUANS, Allego en Park ´n Charge zijn. U kunt dit vergelijken met een merk benzinestation. Ieder bedrijf heeft zijn eigen systemen en tarieven. U kunt bij alle laadpalen van deze bedrijven laden.

Wie plaatst de laadpalen in de gemeente?

EQUANS plaatst de nieuwe laadpalen. Zij hebben een overeenkomst met de gemeente. In deze overeenkomst staan afspraken over de manier waarop een laadpaal geplaatst wordt en wanneer iemand in aanmerking komt voor een laadpaal.

Wie verzorgt het onderhoud van de laadpalen?

Het bedrijf wat eigenaar is van de laadpaal verzorgt het onderhoud.

Wat moet ik doen bij schade aan de paal of een storing?

Neem dan contact op met de eigenaar Het storingsnummer staat op de laadpaal en is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt storingen of schade niet melden bij de gemeente.

Waar komt de stroom vandaan?

EQUANS levert 100% groene stroom voor de openbare laadpalen.

Wie betaalt de laadpalen?

De kosten voor plaatsing en onderhoud zijn voor rekening van de eigenaar van de openbare laadpalen.

Wie kan de gegevens inzien van de laadpalen?

De leverancier van de laadpalen en de gemeente kunnen de verbruiksgegevens van de laadpalen inzien. Hierbij gaat het o.a. om het verbruik, de bezettingsgraad en de tijdstippen waarop geladen wordt. Het is niet mogelijk om te zien wie of welke voertuig opgeladen heeft. Hiermee is de privacy van de gebruiker dus gewaarborgd.

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een laadpaal?

U vraagt een laadpaal aan bij EQUANS. Dit kan via website Laadpaal nodig. Op deze website leest u meer over het aanvraagproces en de voorwaarden.

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een laadpaal?

EQUANS toetst aan de hand van de voorwaarden of u in aanmerking komt voor een openbare laadpaal. Alleen in bijzondere gevallen wordt de gemeente om aanvullend advies gevraagd. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld mensen met een gehandicaptenparkeerplaats of op afwijkende locaties zoals bij scholen of winkelcentra.

Wanneer wordt een laadpaal geplaatst?

Een laadpaal wordt geplaatst op plaatsen waar erg veel behoefte is of nadat u een laadpaal heeft aangevraagd. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de dichtstbijzijnde locatie gerealiseerd. Hiervoor hanteert EQUANS de geplande locaties op de plankaart.

Waarom komt er een laadpaal? Er is geen behoefte aan.

Er komt in de meeste gevallen alleen een laadpaal wanneer hier een aanvraag voor ingediend is. De aanvrager moet aantonen dat hij elektrisch rijdt. De gemeente kan ook zelf laadlocaties aanwijzen om tot een dekkend netwerk van laadpalen te komen. Dit zal vaak op drukbezochte locaties zijn.

Wanneer een bestaande laadpaal zijn maximale capaciteit heeft bereikt kan in de omgeving een extra laadpaal worden geplaatst. Dit wordt bepaald op basis van de verbruiksgegevens. De gemeente en de leveranciers kunnen deze verbruiksgegevens inzien.

Er staat al een laadpaal in de omgeving. Krijg ik dan toch een nieuwe?

Wanneer een laadpaal binnen 200 meter loopafstand nog voldoende capaciteit heeft, komt er geen nieuwe laadpaal. Wanneer het verbruik van de bestaande laadpaal hoog is of wanneer de laadpaal vaak bezet is, wordt een extra laadpaal geplaatst.

Ik heb een vraag over een aanvraag of afwijzing.

U kunt de voortgang van uw aanvraag volgen via de website van EQUANS. Hiervoor heeft u het aanvraagnummer nodig. Het aanvraagnummer vindt u in de bevestiging van uw aanvraag. Is uw vraag hiermee niet beantwoord? U kunt met uw vraag terecht bij EQUANS via het e-mailadres ev.2-sgzh.nl@equans.com. U komt dan meteen bij de juiste afdeling terecht. De gemeente kan geen antwoord geven op vragen over aanvragen of afwijzingen.

Wat betaal ik voor het opladen bij een openbare laadpaal?

Iedere aanbieder bepaalt zijn eigen tarief. Voor de actuele prijs kunt u terecht bij de betreffende aanbieder. Voor de laadpalen van EQUANS heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met diverse andere gemeenten in Zuid-Holland. Hiervoor kunt u op de website van Engie een ‘Zuid-Holland-laadpas’ aanvragen. Hiermee kunt u laden tegen een gereduceerd tarief.

Waar komt de aangevraagde laadpaal?

Wanneer u in aanmerking komt voor een laadpaal wordt deze binnen 200 meter loopafstand geplaatst. Hiervoor wordt een vastgestelde locatie gekozen. U kunt niet zelf een locatie kiezen. Kijk voor de geplande locaties op de plankaart.

Hoe wordt de spreiding van de laadpalen bepaald?

Hiervoor gebruiken we een plankaart. Daarin staan alle bestaande laadpalen, maar ook de locaties voor toekomstige laadpalen. Deze kaart is samengesteld op basis van verschillende gegevens. Denk hierbij aan aantal woningen, aantal parkeerplaatsen, loopafstanden, autobezit enzovoorts. Met deze gegevens is een voorspelling gedaan voor 2025. We kunnen zo op een slimme manier laadpalen plaatsen en zoveel mogelijk huishoudens bedienen. Hierdoor zullen de meeste laadpalen in woonwijken staan en niet aan de rand van een wijk.

Hoe wordt de exacte locatie van de laadpalen bepaald?

Bij de beoordeling van een locatie is het belangrijk dat:

 • Deze zo dicht mogelijk bij de elektriciteitskabels ligt.
 • Er zo min mogelijk leidingen onder de weg doorlopen.
 • Het een goed vindbare locatie is (liefst geen doodlopende straat).
 • Er voldoende ruimte is voor om een laadpaal.
 • Er voldoende ruimte is voor het passeren van bijvoorbeeld een scootmobiel of kinderwagen.
 • Deze bij voorkeur niet direct voor ramen en deuren van woningen ligt.

Het is niet altijd mogelijk om de ideale locatie te vinden. In dat geval zal de meest geschikte locatie gekozen worden.

Kan een laadpaal onder een boom geplaatst worden?

Dat kan. Hierbij zorgen we er wel voor dat de wortelgroei niet gehinderd wordt. De laadpaal wordt dus niet tegen een stam geplaatst.

Ik wil niet onder een boom opladen vanwege de kans op vogelpoep.

In dat geval zult u een andere locatie moeten kiezen voor het opladen. U kunt eventueel ook uw voertuig afdekken met een zeil.

Worden op alle geplande locaties laadpalen geplaatst?

Dat is wel de bedoeling. Hierbij kijken we uiteraard goed naar de behoefte in de wijk. Tot die tijd blijven de vakken in gebruik als regulier parkeervak. Het is dus niet zeker dat alle geplande locaties daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Kunnen er ook laadpalen geplaatst worden buiten de geplande locaties?

Ja, dat kan. In dit geval wordt de gemeente om advies gevraagd. Wanneer een bestaande laadpaal zijn maximale capaciteit heeft bereikt kan in de omgeving een extra laadpaal worden geplaatst. Dit wordt bepaald op basis van de verbruiksgegevens. De gemeente en de leveranciers kunnen deze verbruiksgegevens inzien.

Waarom krijg ik een laadpaal in de straat? Hier rijdt niemand elektrisch.

Het is mogelijk dat er meerdere aanvragen binnenkomen bij EQUANS. Zij kiezen op dat moment voor een locatie die voor zoveel mogelijk aanvragers op loopafstand ligt. Hierdoor is het mogelijk dat er een laadpaal komt in een straat waar niemand een elektrische auto heeft. Andere wijkbewoners kunnen dan wel van deze laadpaal gebruikmaken. De keuze voor een locatie wordt beoordeeld op wijkniveau en niet op straatniveau.

Ik wil geen laadpaal voor mijn deur. Kan ik dit weigeren?

Wanneer de laadpaal geplaatst wordt op openbaar terrein kunt u dit niet weigeren. EQUANS heeft toestemming voor de plaatsing wanneer de gemeente akkoord heeft gegeven voor de locatie.

Waarom worden niet alle vakken gereserveerd?

Afhankelijk van het gebruik van de laadpaal worden er vakken gereserveerd. Hoe drukker de laadpaal, hoe meer vakken er gereserveerd worden. Alleen wanneer er een bord staat is het vak gereserveerd voor opladen. Wanneer er geen bord staat mogen alle auto’s er parkeren.

Het is druk bij de laadpaal, kan het tweede vak gereserveerd worden?

Wanneer het een laadpaal van EQUANS betreft kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij EQUANS via het e-mailadres ev.2-sgzh.nl@equans.com. Voor een laadpaal van Allego kunt u dit verzoek indienen bij de gemeente.

Neemt door de plaatsing van een laadpaal de parkeerdruk toe?

Een elektrische auto vervangt vaak een brandstofauto. Hierdoor zal de parkeerdruk nauwelijks toenemen. Wel zal een verschuiving plaatsvinden waar bewoners hun auto parkeren.

Wordt er nagedacht over opladen in nieuwbouwwijken?

Jazeker, in de ontwerpfase worden meteen laadlocaties ingepland. Zowel bij nieuwbouw van woningen als bij appartementen.

Wanneer mag ik parkeren bij een laadpaal?

Iedereen mag parkeren bij een laadpaal. Behalve wanneer het parkeervak gereserveerd is voor opladen. Dit wordt dan aangegeven met een bord. In dat geval mag de plek alleen gebruik worden voor het opladen van elektrische voertuigen. Hoe drukker de laadpaal, hoe meer vakken gereserveerd zijn.

De politie is bevoegd om te handhaven op onrechtmatig gebruik. U kunt hiervoor contact opnemen met 0900 8844. U kunt ook een melding doen van parkeeroverlast.

Wat moet ik doen als de auto opgeladen is?

Dan moet u de auto verplaatsen naar een regulier parkeervak. De meeste elektrische auto’s zijn te koppelen aan een app op een smartphone. De app waarschuwt de bestuurder dat de auto opgeladen is. Op die manier kan de volgende auto van de laadpaal gebruik maken. We zien ook dat in sommige buurten WhatsApp-groepen worden opgezet tussen elektrische rijders. Op die manier kunnen onderling makkelijk afspraken worden gemaakt over het gebruik van de laadpaal. De auto laten staan nadat deze volledig opgeladen is wordt ‘laadpaal kleven’ genoemd. Dit kleven is hinderlijk voor andere gebruikers en daarom niet toegestaan. Hierop kunnen politie en BOA’s handhaven.

Is een laadpaal gevaarlijk voor spelende kinderen?

Omdat de meeste laadpalen in woonstraten geplaatst worden, is het mogelijk dat er kinderen zullen spelen in de omgeving. De laadpalen zijn veilig. Het is dus niet mogelijk om een elektrische schok te krijgen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat de laadpaal als speeltoestel wordt gebruikt. We vragen ouders om hierop toe te zien.

Wat moet ik doen bij schade aan de laadpaal of bij een storing?

Neem dan contact op met de eigenaar van de laadpaal. Het storingsnummer staat op de laadpaal en is 24 uur per dag bereikbaar. U kunt storingen of schade niet melden bij de gemeente.

Ik kan laden op eigen terrein. Heb ik een vergunning nodig voor een laadpaal?

Nee, voor het plaatsen van een laadpaal op eigen terrein is geen vergunning nodig. Wanneer u een woning huurt moet u wel toestemming vragen aan de verhuurder.

Ik wil mijn auto opladen vanaf mijn woning mag dat?

Dat mag alleen wanneer u uw auto direct bij uw woning kunt parkeren op eigen terrein. Wanneer uw auto op een openbare parkeerplaats staat is dit niet toegestaan. Dit is ook niet toegestaan met hulpmiddelen zoals kabelgoten, matten of armen over het trottoir.

Kan er een kabelgoot aangelegd worden om mijn laadkabel door te voeren?

Nee, deze vorm van laden is niet toegestaan. U komt waarschijnlijk in aanmerking voor een openbare laadpaal. Deze kunt u aanvragen via de website Laadpaal nodig.

Ik wil mijn auto laden met zelfopgewekte stroom, maar kan niet op eigen terrein laden. Wat moet ik doen?

U mag uw auto niet opladen vanaf de woning. U komt waarschijnlijk wel in aanmerking voor een openbare laadpaal. Deze kunt u aanvragen via website Laadpaal nodig. Om zelfopgewekte stroom te kunnen gebruiken zijn wij op zoek naar een passende oplossing. Hiervoor volgen wij de technische mogelijkheden op de voet en hebben intensief contact met andere gemeenten om de mogelijkheden te bekijken.

Kan ik een afsplitsing krijgen van een openbare laadpaal naar mijn oprit?

Nee, dit is niet mogelijk. U kunt de laadpaal het best aansluiten op uw eigen meterkast. Raadpleeg hiervoor een installateur.

Plaatst EQUANS ook laadpalen in parkeergarages?

Nee, niet volgens de afspraken met de gemeente. Wanneer u een laadpaal in een parkeergarage wilt kunt u zelf kiezen voor de aanbieder.

Ik heb een plaats in een parkeergarage. Hoe moet ik laden?

U heeft ruimte op eigen terrein. Dat betekent dat u zelf voor een laadoplossing moet zorgen. Ga hierover in gesprek met uw Vereniging van Eigenaren (VvE).

Mijn VvE wil niet investeren in laadoplossingen. Moet ik het nu zelf betalen?

Er zijn verschillende aanbieders van laadoplossingen die de installatiekosten voor hun rekening nemen. Informeer daarom bij verschillende aanbieders naar de mogelijkheden.

Mijn VvE twijfelt over de plaatsing van laadpalen. Wat moet ik doen?

De Vereniging van Eigenaren (VvE) kan hiervoor onafhankelijk advies aanvragen. Hiervoor is vanaf dit jaar subsidie te krijgen. Deze kan de VvE aanvragen via de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Laden in een parkeergarage, is dat niet gevaarlijk?

Nee, dit is niet gevaarlijk als de installatie op de juiste wijze is uitgevoerd. Tegenwoordig kunnen laadpalen voorzien worden van een beveiliging tegen oververhitting. Deze schakelt zichzelf dan automatisch uit. Ook kunnen ze aangesloten worden op een brandmeldsysteem. De palen schakelen dan automatisch uit bij een (mogelijke) brand.

Wat vindt de brandweer hiervan?

Brandbestrijding in een parkeergarage is altijd lastig. Bij een brand in een elektrisch voertuig is dit ook het geval. Het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid heeft daarom aanbevelingen opgesteld om elektrische voertuigen veilig te kunnen parkeren en laden. Kijk hiervoor op de website van het Nederlandse Instituut voor Publieke Veiligheid.

Wat is het verschil tussen de verschillende laadpalen?

We onderscheiden grofweg 3 laadmogelijkheden.

 1. Laadpaal aan de woning Het vermogen is afhankelijk van uw aansluiting en installatie. Laat u hierover adviseren door een installateur.
 2. Openbare laadpaal Deze levert circa 14 kW. Dit betekent dat een auto met een accu van 56 kW ongeveer 4 uur moet laden voor een volle accu.
 3. Snellader Deze kan tot circa 150 kW leveren. Dit betekent dat een auto met een accu van 56 kW ongeveer 45 minuten moet laden voor een volle accu.

Plaatst EQUANS ook snelladers?

Nee, zij plaatsen binnen onze gemeente alleen openbare laadpalen. Er zijn nog geen plannen om snelladers te plaatsen op openbaar terrein. U vindt deze wel vaak bij bedrijven of tankstations.

Hoe weet ik welke laadpaal geschikt is voor mijn auto?

Dit is afhankelijk per merk. Raadpleeg uw autodealer voor de mogelijkheden.

Kunnen de verkeersborden niet kleiner of lager geplaatst worden?

Nee, deze moeten voldoen aan wettelijke eisen qua afmeting en hoogte.

Kunnen laadpalen geïntegreerd worden in lantaarnpalen?

Dit is erg lastig omdat de laadpalen geen eigendom zijn van de gemeente. In het geval van een aanrijding of storing levert dit onduidelijkheid op. Daarbij staan lantaarnpalen niet altijd op de meest handige plaats. Daarom is er voor gekozen om deze functies vooralsnog niet te combineren.

Komen er extra normale parkeervakken?

Nee, er worden geen extra vakken aangelegd ter compensatie van een laadpaal.

Wordt het elektriciteitsnet verzwaard?

Het beheer van het elektriciteitsnet is geen taak van de gemeente. Deze valt onder beheer van Stedin. Zij kunnen antwoord geven op uw specifieke situatie.

Hoe ziet de straat er over 30 jaar uit?

Dat kan niemand voorspellen. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. De gemeente probeert een balans te vinden tussen een goede invulling van de energietransitie en de leefbaarheid van de gemeente.

Hoe ziet de gemeente de ontwikkeling van waterstof?

Waterstof levert lokaal geen uitstoot op. We verwachten op lange termijn dat waterstof zorgt voor het vergroten van de actieradius van zwaardere elektrische voertuigen. Voor personenvervoer wordt verwacht dat we allemaal overstappen op elektrisch rijden (wel of niet met waterstof aangedreven). Vanaf 2030 wil het kabinet dat alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch rijden.