Leningen en subsidies voor duurzame maatregelen

Energie en dus geld besparen kan op veel manieren. Van kleine aanpassingen in gedrag tot grotere maatregelen aan uw huis. Energiebesparing bestaat vaak uit een verzameling van maatregelen die u kunt nemen. Goed uitgevoerde maatregelen zorgen ervoor dat uw huis meer waard is, verhogen het comfort en zorgen voor een lagere energierekening. Voor een aantal van de initiatieven krijgt u subsidie.

Tip: Vraag uw financieel adviseur of hypotheekverstrekker ook naar de belastingtechnische interessante mogelijkheden als u een NHG afsluit of als uw rentevaste periode bijna afloopt.

Subsidieregelingen hebben altijd voorwaarden en meestal een bepaalde looptijd waarbinnen u een aanvraag kunt indienen. De website Verbeterjehuis heeft een overzichtelijke subsidiewijzer.

ISDE-subsidie

Wanneer u een of meerdere verduurzamingsmaatregelen (isolatie, zonneboiler en/of (hybride) warmtepomp) neemt, kunt u in aanmerking komen voor de landelijke ISDE-subsidie. Bij 1 maatregel krijgt u 15% subsidie op de kosten, bij 2 of meer maatregelen maximaal 30%. Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) welke stappen u moet nemen om de subsidie aan te vragen.

Controleer eerst of u in aanmerking komt voor een ISDE-subsidie. Als u in aanmerking komt, kunt u de ISDE-subsidie aanvragen.

Let op: maak foto’s van de uitvoering (dus niet alleen het eindresultaat) als bewijs richting RVO.

SVVE voor VvE

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) is bestemd voor verduurzamingsmaatregelen (isolatie, (hybride) warmtepomp, zonneboiler, centrale aansluiting op warmtenet) energieadvies, (uitgebreide) procesbegeleiding en/of een duurzaam MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP).

Let op: vraag de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen aan vóór de uitvoering.

Deze subsidie is uitsluitend bestemd voor (gemengde) VvE’s, woonverenigingen en wooncoöperaties. Commercieel vastgoed binnen de VvE (zoals winkels of kantoren) is uitgesloten van subsidie. U kunt de SVVE-subsidie aanvragen via de website van RVO.

SCE-subsidie

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE). Kijk op de website van RVO voor meer informatie.

Er zijn verschillende belastingvoordelen die u op weg kunnen helpen om te verduurzamen.

Energieopwekking en besparing

Er zit btw-voordeel op arbeidskosten (niet op de isolatie zelf) voor het aanbrengen van isolatie en zonnepanelen bij woningen ouder dan 2 jaar vallen onder het 9% btw-tarief.

De btw op zonnepanelen is sinds 1 januari 2023 0%. U kunt de btw niet meer terug te vragen bij de Belastingdienst.

Kijk voor meer informatie op de website van Milieu Centraal.

Heeft u plannen om uw woning te verduurzamen? In deze tijden van zeer hoge energieprijzen? Die waarschijnlijk nog wel een aantal jaren aanhouden. De gemeente helpt u graag. Zo kunt u de Stimuleringslening Duurzaamheid aanvragen.

Energiebesparende maatregelen

Of het nu gaat om isolatie, ventilatie, warmtepomp, waterzijdig inregelen van radiatoren of zonnepanelen: met de Stimuleringslening financiert u de verduurzaming van uw woning. Tegen een zeer gunstig rentepercentage van 1% leent u een bedrag tussen de €2.500,00 en €25.000,00. De aflossingstermijn is maximaal 15 jaar. Als de lening lager is dan €7.500 is de looptijd 10 jaar (120 maanden). U leest alles hierover in de Verordening Stimuleringslening Duurzaamheid Ridderkerk.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden voor de Stimuleringslening Duurzaamheid zijn:

 • Minimum leenbedrag €2.500,00.
 • Maximum leenbedrag €25.000,00.
 • De looptijd bedraagt maximaal 180 maanden.
 • Toegestaan voor eigenaren/bewoners.
 • De minimumleeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • Er is geen maximumleeftijd om de lening aan te vragen.

Aanvragen Stimuleringslening Duurzaamheid

Hoe kan ik de lening aanvragen?

 1. Mail naar duurzaam@ridderkerk.nl om het aanvraagformulier aan te vragen. U vult deze in en stuurt deze terug samen met de offerte(s) van de duurzaamheidsmaatregelen die u wilt nemen. Let op: maatregelen die al zijn uitgevoerd, kunnen niet meegenomen worden in de aanvraag.
 2. Wij controleren of het aanvraagformulier voldoet aan de verordening en sturen – bij toekenning- de toewijzingsbrief naar u toe.
 3. SVn (leningverstrekker voor de gemeente) controleert de kredietwaardigheid van de aanvrager (door te kijken naar inkomen en eventueel lasten eerste hypotheek en andere schulden/leningen).
 4. U ontvangt een declaratieformulier van SVn.

Wat doet u nadat u de duurzaamheidsmaatregelen heeft uitgevoerd?

 1. U stuurt de factuur/facturen van de maatregelen en het declaratieformulier bij voorkeur via e-mail naar de gemeente.
 2. Wij ondertekenen het declaratieformulier.
 3. SVn betaalt het bedrag voor maatregelen uit aan u.

Veelgestelde vragen over de lening

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen over de lening.

 • Welke maatregelen mag ik met de lening financieren?
  U mag de volgende maatregelen financieren met de lening: warmtepomp, zonnepanelen, zonneboiler, gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR-glas, micro-windturbines met een rotordiameter <2m, HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar, groene daken, Softs-systeem, warmte terugwinning installatie, maatregel met aantoonbaar vergelijkbaar energiebesparingseffect als bovenstaande maatregelen, zoals isolerende deuren, kozijn vervanging in combinatie met raamisolatie, Vraag-/druk-/CO2-gestuurde ventilatieroosters, inductiekookplaat, infraroodpanelen, thuisbatterij, aanpassing meterkast, LT-afgiftesysteem, maatwerkadvies, energiemonitor.
 • Ik ben boven de 75 jaar, kan ik de lening aanvragen?
  Ja dat kan. Kredietverstrekker SVn neemt in de kredietbeoordeling geen inkomen mee als u boven de 75 jaar bent. Waardoor de kans iets groter wordt dat de aanvraag niet door de kredietbeoordeling komt. Indien u een partner heeft – woonachtig op hetzelfde adres en jonger dan 75 jaar – raden we u aan door hem/haar de aanvraag in te dienen.
 • Mag ik de kosten voor het aanvragen van het definitieve energielabel meefinancieren in de lening?
  Ja, dat mag.
 • Mag ik de afsluitkosten van de hypothecaire lening meefinancieren in de lening?
  Ja, dat mag.
 • Mag ik vervroegd boetevrij aflossen?
  Ja, dat mag.
 • Ik heb de ISDE-subsidie aangevraagd, maar die subsidie krijg ik pas na het nemen van maatregelen. Mag ik dat bedrag meenemen in de leenaanvraag?
  Nee, u mag alleen de zelfgemaakte kosten meenemen in de lening. Subsidies zoals de ISDE vallen daarbuiten. Dit zodat het beschikbare leenbudget zo effectief mogelijk wordt ingezet om inwoners te ondersteunen. Want als een Ridderkerker te veel leenbudget ontvangt – na het terugkrijgen van de subsidie – betekent dat er minder leenbudget beschikbaar is voor een andere Ridderkerker. En samen werken we aan de energietransitie.
 • Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?
  Kijk op de website van SVn (kredietverstrekker voor de gemeente) bij de veelgestelde vragen, neem contact op met SVn, of stuur een mail naar duurzaam@ridderkerk.nl.

De Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds is ook een mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw huis te financieren.

 • Het leenbedrag is minimaal € 1.000,00 en maximaal € 25.000,00 (hoger bedrag mogelijk met een uitgebreider pakket maatregelen)
 • Tegen een vaste rente
 • Voor onder andere isolatie, asbestsanering, HR-ketel, WTW, warmtepomp, LTV afgiftesysteem, waterzijdig inregelen, zonneboiler, zonnepanelen, ventilatie, elektrisch koken en meer
 • 0% rente lening voor huishoudens met laag inkomen (maximaal verzameld inkomen: €60.000,- per jaar) of beperkte leencapaciteit (bijvoorbeeld door andere hypotheek)
 • Ook voor aanvragers van boven de 75 jaar
 • Ook voor VvE’s met minder dan 8 wooneenheden
 • Geen afsluitkosten
 • Boetevrij vervroegd aflossen

Voor meer informatie en het aanvragen van de lening kunt u kijken op de website van Warmtefonds over Energiebespaarlening voor particulieren en de website van Warmtefonds over VvE Energiebespaarlening.

Bent u een huiseigenaar en wilt u een hypotheek afsluiten of wilt u uw hypotheek verhogen? En wilt u uw woning verduurzamen, maar weet u nog niet hoe? Dan is het Energiebespaarbudget iets voor u! Het Energiebespaarbudget kan in elke hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie opgenomen worden tot 106% van de marktwaarde van de woning.

De voorwaarden voor het Energiebesparingsbudget zijn:

 • U hoeft bij het afsluiten van de hypotheek nog niet te beslissen welke maatregelen u wilt nemen.
 • De energiebesparende maatregelen hoeven niet in een taxatierapport opgenomen te worden.
 • U mag alle erkende energiebesparende maatregelen uit het Energiebespaarbudget financieren.
 • U moet aantonen dat u de aanvullende lening besteedt aan energiebesparende maatregelen. Daarom wordt het geld niet direct uitgekeerd, maar op een bouwdepot gestort.
 • Als er na afloop van de termijn nog geld aanwezig is in het bouwdepot, zal de geldverstrekker het bouwdepot opheffen en het restant in mindering brengen op uw hypotheek.

Meer informatie over of aanvragen van het Energiebespaarbudget kunt u vinden op de website van het NHG.

Dit is een lening voor huiseigenaren en VvE’s. Als u gaat restaureren, dan is dat vaak ook het moment om energiebesparende maatregelen in of aan uw monument toe te passen. Verduurzaming draagt bij aan het behoud van uw monument.

Wat houdt deze lening in?

 • Deze lening wordt op annuïtaire wijze afgelost.
 • U leent tegen een lage rente.
 • De rentevaste periode is 10 jaar.
 • De lening heeft een maximale looptijd van 30 jaar.
 • De hoogte van de lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of appartement. De lening voor een eigenaar-bewoner bedraagt minimaal € 2.500,00 en maximaal € 25.000,00.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van het Restauratiefonds.

Bent u een ondernemer en wilt u verduurzamen? Kijk dan op de pagina leningen en subsidies duurzaam voor ondernemers.