Geluid en lucht

Ridderkerk ligt grotendeels besloten tussen de rijkswegen A15 en A16 en de rivier de Noord. Hier wonen, werken en ontspannen veel mensen dicht op elkaar. Op een steenworp afstand ligt het rangeerterrein Kijfhoek.

Geluid maakt daarom een groot deel uit van Ridderkerk. Hierbij proberen we een goede balans te vinden tussen rust en lawaai. Ook de luchtkwaliteit houden we goed in de gaten. Die balans draagt bij aan een fijne leefomgeving en een goede woonkwaliteit en gezondheid.

Programma Geluid en Lucht

We stellen het gecombineerde Programma Geluid en Lucht op. Doel van dit programma is gezondheidswinst door het verbeteren van de leefomgeving. Grofweg 3,5% van ziekte in Nederland wordt veroorzaakt door luchtvervuiling en/of geluid. In het programma nemen we concrete acties en maatregelen op voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben zoals wegverkeer. Start van het programma is het houden van een enquête onder inwoners over hoe geluid en lucht nu ervaren wordt.

Enquête over geluid en lucht

Van 20 april tot en met 9 mei hebben we een enquête over overlast van geluid en lucht gehouden. Denk hierbij aan vragen als ‘Hoe zwaar ervaart u overlast van auto’s in de gemeente?’ of ‘Hoe goed vindt u de luchtkwaliteit in uw buurt?’

De uitkomsten van de enquête zijn de basis voor het op te stellen Programma Geluid en Lucht. Eind mei tonen we de resultaten van de enquête. En starten we met het opstellen van het Programma Geluid en Lucht. De planning is dat het programma eind 2023 in ontwerp gereed is zodat het begin 2024 beschikbaar is zodat een ieder een reactie hierop kan geven. We zullen dan ook een bijeenkomst organiseren waar vragen over het ontwerp programma gesteld kunnen worden en iedereen mee kan denken over de acties en maatregelen.