Restpercelen

De komende jaren wordt een aantal percelen van de gemeente ontwikkeld. Het college heeft in beeld gebracht met welke ‘restpercelen’ de gemeente aan de slag gaat. Dat geeft u als omwonende duidelijkheid.

Een deel van de 28 percelen krijgt of houdt de bestemming groen. Voor de andere percelen is in beeld gebracht welke ontwikkelingen daar spelen. Deze locaties kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor woningbouw. Er gaat niet direct iets gebeuren. De gemeente gaat de komende periode nadenken over de manier waarop de benoemde locaties ontwikkeld worden.

Visie Grondposities

Wilt u weten om welke locaties het gaat? Download dan de notitie ‘Visie Grondposities’ (pdf, 4,5 Mb). Daarin staat overzichtelijk over welke percelen het gaat en wat er per perceel speelt. Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met Joé Bos via (0180) 451 321 of j.bos@bar-organisatie.nl.