Boom kappen, vergunning

Wilt u een boom kappen of drastisch snoeien? Dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Overleg altijd eerst met uw buren of zij er bezwaar tegen hebben. We spreken van een ‘boom’ als deze minimaal 20 centimeter dik is, gemeten op 1.30 meter hoogte. Bestaat de boom uit meerdere stammen, dan geldt de dikste stam.

Kijk op onderstaande Groene Kaart of de boom als monumentale boom is weergegeven (blauwe of rode stip) of in de aangegeven groengebieden staat. Dit zijn beeldbepalende bomen met bijvoorbeeld een cultuurhistorische of landschappelijke waarde. Die mag u niet zonder vergunning kappen, verplanten of meer dan 20% snoeien. Voor het kappen van bomen die niet op de Groene Kaart staan hoeft u geen vergunning aan te vragen.

 • Heeft u een huurwoning? Dan vraagt u toestemming aan uw verhuurder, omdat deze eigenaar is van de grond.
 • Via het omgevingsloket kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen.

U vraagt de vergunning aan via het omgevingsloket.

 • U heeft de volgende gegevens nodig:
  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • de diameter van de boom op 1.30 meter hoogte
  • de reden waarom u de boom wilt kappen
 • Stuur het aanvraagformulier met de benodigde documenten online of per post naar ons.

Een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom kost: € 27,40

 • Binnen 8 weken ontvangt u van ons bericht of u de vergunning krijgt.
 • We kunnen deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als we niet binnen de termijn beslissen, krijgt u automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met onze beslissing, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Neem dan contact met ons op via het contactformulier.