Inrichting schoolzones

De gemeente Ridderkerk verbetert de verkeersveiligheid rondom de basisscholen. Met een opvallende en herkenbare inrichting weten weggebruikers dat ze in de buurt van een basisschool zijn en dat zij extra alert moeten zijn.

Pakket aan maatregelen

Voor de inrichting rondom de scholen zijn verschillende maatregelen mogelijk. Het gaat om verkeersborden, paaltjes, voetgangersoversteekplaatsen (zebra), de tekst ‘school’ in de straat of beugels op de stoep zodat auto’s niet voor de school kunnen blijven stilstaan. Per school kunnen, afhankelijk van de omgeving, de maatregelen verschillen. Voor de ouders en andere weggebruikers is het altijd duidelijk dat er een (basis)school is. Elke schoolomgeving heeft zijn eigen verkeersproblematiek en specifieke omgeving. In overleg met de school(directeur) worden de maatregelen per locatie bepaald.

Maatregelen bij alle scholen

 • Verkeersbord ‘schoolzone, matig uw snelheid’
  Een bord aan het begin en aan het eind van de straat waaraan de ingang van de school is.
 • Tekst ‘school’ in wegdek
  De tekst schoolzone in/op het wegdek staat op circa 50 tot 100 meter van de ingang van de school aan beide kanten van de straat.

Mogelijke aanvullende maatregelen

 • Verbod om stil te staan
  Beugel op het trottoir binnen 50 meter van de ingang (tenzij er een Kiss & Ride zone aanwezig is )
 • Verbod om te parkeren
  Geparkeerde auto’s kunnen verkeersonveilige situaties veroorzaken. Op plekken waar het niet gewenst is om auto’s te parkeren worden deze paaltjes geplaatst.
 • Zebrapaden
  Op wegen / straten met een ontsluitend / doorgaand karakter kunnen kinderen veilig oversteken door een verhoogd zebrapad aan te leggen. De paal met het handje wijst weggebruikers op het zebrapad.
 • Hek bij ingang school
  Bij sommige scholen staat er ter hoogte van de ingang al een hek als buffer tussen trottoir en rijbaan. Deze hekken worden (indien) mogelijk aangepast aan de kleurstelling van de materialen.
 • Kiss & Ride zones
  Bij sommige scholen zijn Kiss & Ride zones aanwezig. In overleg met de school wordt gekeken of deze zones gehandhaafd blijven. Er worden geen nieuwe Kiss & Ride zones aangelegd.

Scholen

Bij de volgende scholen worden de schoolzones veiliger gemaakt:

 • OBS De Reijer
 • OBS De Piramide (Rijsoord)
 • CBS De Klimop (Rijsoord)
 • OBS De Noord
 • OBS De Bosweide
 • CBS De Fontein
 • CBS De Klimop (Ridderkerk)
 • OBS De Botter
 • CBS De Bongerd
 • CBS De Regenboog
 • Ds. G. H. Kerstenschool
 • Dr. Schaepmanschool
 • De Burcht
 • Rehobothschool
 • OBS De Piramide (Ridderkerk)
 • CBS De Driemaster
 • CBS De Wingerd
 • Gemini College
 • Farel College
 • Maxima College