Waal

Het belangrijkste doel van de Waalvisie is het beter beleefbaar en zichtbaar maken van de Waal.

De Waalvisie bestaat uit verschillende deelprojecten, ook wel sleutelplekken genoemd. Vier van de sleutelplekken liggen in de gemeente Ridderkerk.

Het recreatiegebied op de grens van Ridderkerk en Barendrecht is onder leiding van Staatsbosbeheer helemaal opgeknapt. De waterkwaliteit is verbeterd, er is meer zicht op de Waal en er zijn nieuwe wandelroutes. Voor de kinderen zijn ligweiden, een zandstrandje en avontuurlijke speeltoestellen aanwezig. Voor wat oudere kinderen is er een klim- en klautereiland. Verder zijn er entreeborden, picknickbanken en fietsenrekken geplaatst.

Het gebied is heel geschikt voor watersporters, gezinnen met jonge kinderen en jongeren. Ook bij hondenbezitters is het populair. Voor wandelaars is een extra looproute mogelijk door de vlonderbrug die de oost- en westzijde van de Wevershoek met elkaar verbindt. Verder is het nu mogelijk te wandelen over voormalig kassengebied Gravestein.

Het entreegebied rondom het bezoekerscentrum Waalbos wordt aantrekkelijker gemaakt.

Recreatieve steiger

Een van de wensen uit de Waalvisie is het plaatsen van een recreatieve steiger ter hoogte van het bezoekerscentrum Waalbos, zodat mensen met een kano of bezoekers van het bezoekerscentrum de boot even kunnen aanleggen. De roeivereniging Barendrecht kan deze plek gebruiken als wisselsteiger.

Over deze recreatieve steiger zijn meerdere overleggen gevoerd die helaas nog niet hebben geleid tot consensus over het ontwerp van de steiger. De recreatieve steiger wordt dan ook (nog) niet gerealiseerd. Mocht er in de toekomst wel behoefte zijn aan een recreatieve steiger, dan kan een gedragen voorstel worden voorgelegd aan de gemeente Ridderkerk.

Vissteigers

Hengelsportvereniging ERHV wil graag vissteigers langs de Waal. In overleg met betrokkenen zijn 12 locaties geselecteerd. De aanleg van de vissteigers is in overleg met de hengelsportvereniging in gang gezet.

De Nes wordt omgevormd van agrarisch gebied naar natuur en recreatie. Dit gebeurt in 2 fases.

Fase 1

Er is een (deels verhard) looppad aangelegd en op diverse plekken is bosplantsoen geplant. Het middengebied is ingezaaid met een gras- en bloemenmengsel dat De Nes opfleurt en geschikt is voor begrazing en weidevogels.

Aan de oostkant is een verbrede watergang gegraven. In samenwerking met Waterschap Hollandse Delta zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd, die zorgen voor een verbetering van de ecologische kwaliteit. Een betere waterkwaliteit zorgt dat water- en oeverplanten zich ontwikkelen en dat is gunstig voor insecten en vissen. Fase 1 is inmiddels afgerond.

Fase 2

Voor de voetgangers komt er een nieuwe toegang tot De Nes. Er komt een brug vanaf het fietspad aan de westzijde van de Nes. De veeroosters worden toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en er worden werkzaamheden uitgevoerd aan de duiker in het Neslaantje die de verbrede watergang met de Waal verbindt.

Het Havenhoofd aan de Waal is opnieuw ingericht. Er is extra groen toegevoegd, het monument en de ankers zijn weer terug geplaatst. Vanaf de bankjes kun je nu genieten van het uitzicht. Net als vroeger toen op deze locatie nog een sluis lag, is er weer uitzicht naar beide kanten op de rivieren Waal en de Noord.

De gemeente Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht hebben samen aan de herinrichting van Het Havenhoofd gewerkt.