Herinrichting fiets- en voetpaden Donkerslootweg

De gemeente gaat de fietspaden en voetpaden langs de Donkerslootweg herinrichten.

Tweerichtingsfietspaden

We zijn bezig met de voorbereidingen voor de herinrichting van de fiets- en voetpaden aan beide kanten van de Donkerslootweg. Ook het fietspad bij de Vondellaan, aan kant van het Huygensplantsoen, wordt meegenomen van de rotonde Vlietlaan tot Bilderdijklaan. Daar komt ook een voetpad. De fietspaden worden tweerichtingsfietspaden. Op de plekken waar het kan, komt een vrijliggend voetpad.

Stand van zaken

Tijdens een inloopavond op 21 februari 2023 is het ontwerp gepresenteerd. Het ontwerp blijkt voor de afdeling Beheer lastig te onderhouden. Medio maart 2024 komt er een aangepast ontwerp, waarbij groen zoveel mogelijk wordt ontzien, greppels langs de rijbaan gehandhaafd blijven en een passende breedte voor de fietspaden wordt bepaald.

Na een goedgekeurd ontwerp wordt voor de bewoners een tweede inloopavond in het gemeentehuis gehouden. Deze avond zal plaatsvinden in april / mei 2024.