De rivieroevers zijn een belangrijk gebied voor de gemeente Ridderkerk. Er zijn belangrijke bedrijven gevestigd en het biedt unieke mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid. Maar de druk op het gebied is groot: er zijn ook kansen voor woningbouw, groen en meer beleving van de rivier. Om deze redenen wil de gemeente een toekomstvisie voor de rivieroevers opstellen; een kader voor toekomstige ontwikkelingen.

En zoals u gewend bent, doen we dat samen met alle belanghebbenden en betrokkenen. Ter ondersteuning daarvan is in januari een online platform ‘live’ gegaan. U bent van harte uitgenodigd een kijkje te nemen en uw reactie achter te laten.

Naar het online platform