Als u in Ridderkerk woont of onderneemt, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. Er zijn verschillende soorten gemeentebelastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Ieder jaar rond eind februari krijgt u de belastingaanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom.

Belastingjaar 2022

De gemeente Ridderkerk heeft in belastingjaar 2022 gewerkt met een variabel tarief afvalstoffenheffing, waarbij u betaalt per lediging van een minicontainer (€ 3,00) of per storting in de ondergrondse afvalcontainer (€ 0,75). Door middel van een voorlopige aanslag is eerder een voorschot hiervoor bij u in rekening gebracht.  In januari 2023 ontvangen inwoners de eindafrekening met de verrekening van de werkelijke ledigingen/storingen met het voorschot (variabel tarief afvalstoffenheffing) over het belastingjaar 2022. Dit is de laatste aanslag die u rechtstreeks vanuit de gemeente ontvangt.

Heeft u vragen hierover?

 • Meer informatie over uw ledigingen/stortingen van PMD-restafval kunt u met uw DigiD raadplegen via Mijn SVHW(externe link).
 • Heeft u vragen over het aantal geregistreerde ledigingen/stortingen dan kunt u uw vraag stellen via BAR Afvalbeheer(externe link):
  • Ga naar Meldingen, vragen en klachten
  • Vul uw postcode en huisnummer in
  • Klik op Melding maken
  • Klik op Vraag over afvalinzameling en vul dit formulier in.
 • Heeft u andere vragen over belastingjaar 2022 of eerder? Vul dan ons contactformulier(externe link) in.

Belastingjaar 2023

Voor aanslagen vanaf belastingjaar 2023 verzorgt het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) de heffing en inning van de belastingen voor de gemeente.

Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. 

Per 1 januari 2023 betaalt u een vast tarief. Het tarief is afhankelijk van het type huishouden: één persoon, twee personen of meerdere personen.

Tarieven afvalstoffenheffing 2023

De kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Dit ziet u terug in de nieuwe tarieven. Om de kosten laag te houden is het van belang dat u uw afval goed scheidt, waardoor zo min mogelijk restafval overblijft.

 • Tarief eenpersoonshuishouden: € 279,48
 • Tarief tweepersoonshuishouden: € 375,24
 • Tarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 386,52

Inzicht in uw verbruik

In Mijn SVHW(externe link) kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD en restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD en restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde(externe link) van het pand op 1 januari. Het taxatieverslag WOZ kunt u gratis bekijken via Mijn SVWH(externe link).

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die moeten worden genomen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden. Hoeveel u moet betalen(externe link) voor rioolheffing en OZB, staat op de website van SVHW.

Waar kan ik mijn taxatieverslag WOZ zien?

Het taxatieverslag WOZ kunt u gratis bekijken via SVWH(externe link). In dit verslag staat informatie over:

 • het pand waar het om gaat
 • verkoopcijfers van panden die op uw pand lijken
 • de WOZ-waarde van uw pand
 • gegevens uit het kadaster.

Welke betaalmogelijkheden heb ik?

U kunt bij het SVHW op verschillende manieren uw gemeentebelasting betalen(externe link).

Wanneer heb ik recht op (gedeeltelijke) teruggave?

Soms krijgt u (een deel van) de gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van SVHW.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U krijgt geen teruggave voor OZB. Verhuist u? Dan krijgt u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB. Vaak verrekent de notaris de OZB met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente gaat u hier weer voor betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Kunt u de lokale belastingen niet betalen? SVHW kan bepalen dat u niet hoeft te betalen. Dat heet kwijtschelding.

Kan ik mijn aanslag ook digitaal ontvangen?

Wilt u uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid(externe link). De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin uw post van de overheid digitaal binnenkomt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het scheelt ook papier en dat is beter voor het milieu.

Kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken bij SVHW(externe link). Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.