Als u in Ridderkerk woont of onderneemt, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. U ontvangt elk jaar een aanslagbiljet voor de belastingen. Enkele zaken rondom uw gemeentelijke belastingzaken kunt u eenvoudig digitaal regelen.

Jaarlijks, rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. Wilt u voortaan uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin uw post van de overheid digitaal binnenkomt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het scheelt ook papier en dat is beter voor het milieu. Meer info over het aan- en uitzetten van deze dienst staat op mijn.overheid.nl/wat-is-de-berichtenbox.

Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u bij ons opvragen. De opbrengst van de OZB is voor de algemene middelen, bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die moeten worden genomen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeentebelastingen, bezwaar maken.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Reageren of iets vragen

Wat zijn de tarieven?

  • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 325,44
  • Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden: € 234,36
  • Rioolheffing eigenaar / gebruiker € 89,16
  • OZB-tarief eigenaren van woningen: 0,1092 % van de WOZ-waarde
  • OZB-tarief eigenaren van niet-woningen: 0,4586 % van de WOZ-waarde

De verordeningen en uitgebreide informatie over de tarieven kunt u raadplegen via overheid.nl:

Aanvullende informatie

Belastingen betalen

U kunt de gemeentebelastingen op verschillende manieren betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Belastingen betalen.

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslag van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder 'Kwijtschelding gemeentebelastingen'.

Bent u de aanslag kwijt?

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning. Gebruik hiervoor het contactformulier.