Soorten belastingen

Als u in Ridderkerk woont of onderneemt, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. U ontvangt elk jaar een aanslagbiljet voor de belastingen. Enkele zaken rondom uw gemeentelijke belastingzaken kunt u eenvoudig digitaal regelen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u bij ons opvragen. De opbrengst van de OZB is voor de algemene middelen, bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die moeten worden genomen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op of maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek op het gemeentehuis. We nemen dan samen met u het aanslagbiljet en de WOZ-waarde door. Mogelijk voorkomt u daarmee dat u een bezwaarschrift moet indienen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u alsnog binnen 6 weken bezwaar maken. Doe dit online nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen. Schriftelijk kan natuurlijk ook. Check voor meer informatie de toelichting op het aanslagbiljet.

Maak bezwaar tegen gemeentelijke heffingen

Ook al dient u bezwaar in, u moet toch betalen voor de datum zoals vermeld op de belastingaanslag.

De gemeente heeft tot 31 december 2020 de tijd om uw bezwaarschrift af te handelen.

Appartementseigenaren in de gemeente Ridderkerk krijgen wel een juiste WOZ-waarde

In diverse media is aandacht besteed aan de WOZ-waardebepaling van appartementen. Gemeenten hebben mogelijk de waarde van appartementen niet goed gewaardeerd, door de manier waarop zij de Vereniging van Eigenaren (VvE)-reserve betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde. Dit naar aanleiding van gerechtelijke uitspraken.
Het reservefonds is er voor huiseigenaren om te sparen voor onderhoud van het appartementencomplex. Gemeenten zouden ten onrechte de VVE-reserve optellen bij de woningwaarde, waardoor appartementseigenaren een te hoge WOZ-waardebeschikking zouden ontvangen.

In de gemeente Ridderkerk is dat laatste niet aan de orde. De onderhoudsreserve wordt in Ridderkerk uit de verkoopprijs gehaald en maakt dus ook geen onderdeel uit van de WOZ-waarde. De gemeente Ridderkerk controleert dit door van elk verkocht appartement de koopakte bij het Kadaster op te vragen.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Reageren of iets vragen

Tarieven 2021

  • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 325,44
  • Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden: € 234,36
  • Rioolheffing eigenaar / gebruiker € 89,16
  • OZB-tarief eigenaren van woningen: 0,1092 % van de WOZ-waarde
  • OZB-tarief eigenaren van niet-woningen: 0,4586 % van de WOZ-waarde

De verordeningen en uitgebreide informatie over de tarieven kunt u raadplegen via overheid.nl:

Aanvullende informatie

Automatische incasso

U kunt de gemeentebelastingen betalen via een automatische incasso.

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslag van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder 'Kwijtschelding gemeentebelastingen'.

Bent u de aanslag kwijt?

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning. Gebruik hiervoor het contactformulier.