Als u in Ridderkerk woont of onderneemt, dan betaalt u gemeentelijke belastingen. U ontvangt elk jaar een aanslagbiljet voor de belastingen. Enkele zaken rondom uw gemeentelijke belastingzaken kunt u eenvoudig digitaal regelen.

Jaarlijks, rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. Wilt u voortaan uw belastingaanslag digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox van MijnOverheid. De Berichtenbox is een persoonlijke brievenbus waarin uw post van de overheid digitaal binnenkomt. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. Het scheelt ook papier en dat is beter voor het milieu. Meer info over het aan- en uitzetten van deze dienst staat op mijn.overheid.nl/wat-is-de-berichtenbox(externe link).

Welke soorten gemeentebelastingen zijn er?

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing (AFV) wordt geheven om de kosten te betalen die de gemeente maakt voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. De opbrengsten worden gebruikt voor het ophalen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.

Vanaf 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit een vast en een variabel tarief

Tot en met 2021 betaalde u één vast bedrag per jaar voor uw afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2022 bestaat de afvalstoffenheffing uit 2 delen: een vast tarief en een variabel tarief.

De hoogte van het variabel tarief hangt af van hoeveel PMD+restafval u aanbiedt (PMD: plastic, metaal en blik en drinkpakken). U betaalt een gemiddeld bedrag vooruit, als voorschot. Achteraf - in 2023 - wordt berekend hoeveel PMD en restafval u werkelijk hebt aangeboden via de ondergrondse container of de minicontainer. Hebt u minder afval aangeboden dan waarvoor u via het voorschot hebt betaald, krijgt u geld terug. Goed afval scheiden betaalt zich dan uit.

Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (één persoon of meerdere personen) en dekt de kosten voor het ophalen van al het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval). U vindt de vaste en variabele tarieven onderaan deze pagina.

Hoe werkt het variabel tarief

Aan het begin van 2022 (februari) ontvangt u de aanslag voor de afvalstoffenheffing. U betaalt in 2022 het vaste tarief en het voorschot voor het variabele tarief. Het bedrag voor het variabele tarief dat u vooruit betaalt is gebaseerd op 104 x een klepbeweging (zak in de verzamelcontainer) of 26 x aanbieden van een minicontainer: € 78,00 in 2022. Het vaste tarief is afhankelijk van het type huishouden (1 persoon of meerdere personen).

De afrekening van het variabel tarief ontvangt u tegelijk met de aanslag voor de afvalstoffenheffing voor 2023.

Waarvoor is het Variabel Tarief

Met het variabele tarief betaalt u voor het verwerken van uw restafval en PMD. Het andere afval, zoals papier en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) kunnen we als nieuwe grondstoffen hergebruiken; het ophalen hiervan wordt betaald uit het vaste deel van de afvalstoffenheffing.

Het variabele tarief is gebaseerd op het aantal keer dat u een zak met PMD+restafval in de ondergrondse container gooit, of uw minicontainer met PMD+restafval aan de weg zet. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder PMD+restafval u hoeft aan te bieden.

Dit zijn de tarieven voor 2022

De kosten voor het verbranden van restafval worden steeds hoger. Dit ziet u terug in de nieuwe tarieven. Door meer afval te scheiden houdt u minder PMD+restafval over. Zo hebt u invloed op uw eigen kosten. Afval scheiden loont!

 • Basistarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 310,56
 • Basistarief afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden: € 223,56
 • Variabel tarief voor het legen van een minicontainer bestemd voor PMD+restafval: € 3,00 (u betaalt vooruit: 26 x 1 container = € 78,00)
 • Variabel tarief voor iedere klepbeweging van een ondergrondse inzamelcontainer voor PMD+restafval: € 0,75 (u betaalt vooruit: 104 x een klepbeweging =  € 78,00)

Wilt u weten wat het variabel tarief voor u kan betekenen bij meer en minder afval scheiden? Op de pagina met rekenvoorbeelden vindt u enkele berekeningen.

Inzicht in uw verbruik

In Mijn Belastingen kunt u inzien hoe vaak uw pas op de containers voor PMD+restafval is geregistreerd, of hoe vaak uw minicontainer voor PMD+restafval is geleegd. Zo kunt u uw verbruik gemakkelijk bijhouden.

Hebt u een laag inkomen of veel medisch afval?

Als u een laag inkomen heeft of veel onvermijdbaar medisch afval, dan hebt u mogelijk recht op tegemoetkoming in de kosten. Kijk op de pagina Belastingen betalen voor het aanvragen van kwijtschelding of een regeling voor onvermijdbaar medisch afval.

Vragen?

Meer informatie over het variabel tarief vindt u op de website van de NV BAR-Afvalbeheer(externe link)

Hebt u vragen over de tarieven dan kunt u met de gemeente bellen of een email sturen naar belastingen@ridderkerk.nl. U kunt ook een contactformulier invullen op de pagina Belastingen

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u bij ons opvragen. De opbrengst van de OZB is voor de algemene middelen, bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Geen WOZ-waarde / onroerend zaakbelasting op uw belastingaanslag?

Van een relatief kleine groep woningen in Ridderkerk is de WOZ-waarde in februari helaas nog niet bepaald. Bij die woningen staat er geen regel OZB op de belastingaanslag. Geldt dat voor u? In de periode maart tot en met mei sturen wij u een aparte OZB-aanslag na.

Rioolheffing

U betaalt rioolheffing voor het beheer en het behoud van een goed werkende riolering. Maar ook voor maatregelen die moeten worden genomen om hemelwater (regenwater) te verwerken en grondwater op peil te houden.

Wat zijn de tarieven?

 • Basistarief afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 310,56
 • Basistarief afvalstoffenheffing eenpersoonshuishouden: € 223,56
 • Variabel tarief voor het legen van een minicontainer bestemd voor plastic, metaal en blik en drinkpakken (PMD) + Restafval: € 3,00 (26 x 1 container = 78,00)
 • Variabel tarief voor iedere ontgrendeling van een ondergrondse inzamelcontainer voor PMD + Restafval: € 0,75
 • Rioolheffing eigenaar / gebruiker € 92,76
 • OZB-tarief eigenaren van woningen: 0,0985 % van de WOZ-waarde
 • OZB-tarief eigenaren van niet-woningen: 0,4663 % van de WOZ-waarde

De verordeningen en uitgebreide informatie over de tarieven kunt u raadplegen via overheid.nl:

Hoe kan ik bezwaar maken?

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina Gemeentebelastingen, bezwaar maken.

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Reageren of iets vragen(externe link)

Aanvullende informatie

Belastingen betalen

U kunt de gemeentebelastingen op verschillende manieren betalen. Kijk voor meer informatie op de pagina Belastingen betalen.

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald heeft terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslag van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder 'Kwijtschelding gemeentebelastingen'.

Bent u de aanslag kwijt?

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning. Gebruik hiervoor het contactformulier(externe link).