Soorten belastingen

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online inzien.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ en inzien aanslag 2019

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u voor de afvalverwerking binnen de gemeente.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Doe dit online. Doe dit binnen 6 weken nadat u de belastingaanslag heeft ontvangen. Ook al dient u bezwaar in, u moet toch betalen voor de datum zoals vermeld op de belastingaanslag.

Maak bezwaar tegen gemeentebelasting

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.

Reageren of iets vragen

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de OZB is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Afvalstoffenheffing: Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

Tarieven

  • Afvalstoffenheffing meerpersoonshuishouden: € 304,08
  • Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden: € 219,00
  • Rioolheffing eigenaar / gebruiker € 81,36
  • OZB-tarief eigenaren van woningen: 0,1184 % van de WOZ-waarde
  • OZB-tarief eigenaren van niet-woningen: 0,2568 % van de WOZ-waarde
  • OZB-tarief gebruikers van niet-woningen: 0,2043 % van de WOZ-waarde

De verordeningen en uitgebreide informatie over de tarieven 2020 kunt u raadplegen via overheid.nl:

Extra info

Automatische incasso

U kunt de gemeentebelastingen betalen via een automatische incasso.

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslag van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Kwijtschelding

Heeft u een aanslag (brief) gekregen over de gemeentelijke belastingen? En heeft u te weinig geld om deze te betalen? Als deze belastingaanslag op uw naam staat, kunt u gedeeltelijke kwijtschelding aanvragen. Meer informatie hierover vindt u onder 'Kwijtschelding gemeentebelastingen'.

Bent u de aanslag kwijt?

U kunt bij de gemeente een kopie opvragen van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning.