Peter Meij

Politieke partij

CDA

Portefeuille

  • Verkeer en vervoer
  • Archeologie/erfgoed
  • Leefklimaat (inclusief waterkeringen) en buitenruimte (inclusief dierenwelzijn)

Contact

E-mail: p.meij@ridderkerk.nl

  • Lid van het Algemeen Bestuur van de BAR-organisatie
  • Lid van het Algemeen Bestuur van de DCMR
  • Lid van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
  • Vertegenwoordiger gemeente in bestuurlijke Landschapstafel IJsselmonde
  • Contactwethouder voor platform Natuur, Milieu en Duurzaamheid (NMD)
  • Lid Bestuurscommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Klik op de foto voor een groot formaat van de afbeelding.