De gemeente gebruikt de inbreng van bewoners en organisaties om het beleid te verbeteren. Op veel onderwerpen die de raadscommissies behandelen, is het voor u dan ook mogelijk om in te spreken. Alle beleidsplannen en ruimtelijke plannen waarop u kunt inspreken (door het indienen van uw zienswijze of bezwaar) liggen altijd ter inzage in het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunningen kunt u tot zes weken na de verzenddatum uitsluitend op afspraak inzien in het gemeentehuis. Een afspraak kunt u maken via het formulier Aanvraag inzien verleende omgevingsvergunningen.