Verhuist u naar of binnen de gemeente Ridderkerk? Meld dit dan bij ons.

Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Hoe het werkt

Benodigde documenten

 • Gaat u bij iemand inwonen? Dan is daar toestemming voor nodig. U voegt een ingevulde 'verklaring van inwoning' en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs)  toe.
  Download de verklaring van inwoning (pdf)
 • Bij een koopwoning: een koopcontract
 • Bij een huurwoning: een huurcontract

Online doorgeven

U geeft de verhuizing online door met uw DigiD. De benodigde documenten kunt u direct uploaden (digitaal meesturen).
Geef uw verhuizing door

Persoonlijk doorgeven

U kunt ook op afspraak aan de balie uw verhuizing doorgeven. Neemt u wel een geldig legitimatiebewijs, huur- of koopcontract mee. Gaat u bij iemand inwonen, dan moet u bij de ingevulde 'verklaring van inwoning' meenemen en een kopie van het legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.

 • Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • Voor een eerste inschrijving of hervestiging vanuit het buitenland in de gemeente gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor de informatie bij 'Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland'.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.

Extra informatie

 • Geeft u uw verhuizing 4 weken en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing aan ons door, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.
 • Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland (Ridderkerk) verhuizen? Of wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Ridderkerk wonen? Raadpleeg dan de informatie bij 'Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland'.
 • Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) dan door.
 • Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En heeft u een uitkering, Wmo-voorziening of een andere voorziening bij uw huidige gemeente? Dit loopt niet automatisch door; vraag het opnieuw bij ons aan.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?