Regel uw zaken zoveel mogelijk online!

Verhuist u naar of binnen de gemeente Ridderkerk? Meld dit dan online bij ons.

Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Verhuist u naar een andere gemeente? Meld dan uw verhuizing bij uw nieuwe gemeente.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

 • Iedereen die 16 jaar of ouder is
 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 18 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Geef uw verhuizing online door

Geef online uw verhuizing door via de knop 'Geef uw verhuizing door'. Log in met uw DigiD. Kijkt u eerst welke documenten u moet meesturen.
Geef uw verhuizing door

Documenten die u moet meesturen

 • Gaat u bij iemand anders in huis wonen zonder huurcontract? Om u op dat adres in te kunnen schrijven, hebt u toestemming van de eigenaar of van een van de meerderjarige bewoners van het adres nodig. U stuurt een ingevulde 'verklaring van inwoning' en een kopie van zijn of haar legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) mee. Download de verklaring van inwoning (pdf) en vul deze in. Deze toestemming is ook nodig bij:
  • inwonen bij uw ouders
  • samenwonen met uw partner op zijn huuradres (ook als u met uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt).
 • Gaat u verhuizen naar een koopwoning? Stuur dan een koopcontract mee.
 • Gaat u verhuizen naar een huurwoning? Stuur dan een huurcontract mee.

Kunt u dit niet online regelen?

Goed om te weten

 • Geeft u uw verhuizing 4 weken en niet later dan 5 dagen na uw verhuizing aan ons door, dan is de verhuisdatum de datum van de adreswijziging. Geeft u op een latere datum uw verhuizing door, dan wordt de dag waarop u de verhuizing doorgeeft de datum van uw adreswijziging.
 • Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.
 • Verhuist u naar een verzorgingshuis? Dan zal het hoofd van de zorginstelling de verhuizing voor u doorgeven.
 • De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben. Dit zijn bijvoorbeeld de Belastingdienst, de politie, de brandweer en ziekenhuizen. Op de pagina Wie krijgt mijn gegevens? vindt u meer informatie. De instanties die uw gegevens ontvangen, bewaken uw privacy. Zij gebruiken uw gegevens alleen om hun taken uit te voeren.
 • Voor een eerste inschrijving of hervestiging vanuit het buitenland in de gemeente gelden andere regels. Raadpleeg hiervoor de informatie bij 'Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland'.
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het doorgeven van een verhuizing.
 • Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland (Ridderkerk) verhuizen? Of wilt u het komende half jaar minimaal 4 maanden in Ridderkerk wonen? Raadpleeg dan de informatie bij 'Verhuizen (inschrijven) vanuit het buitenland'.
 • Gaat u in een jaar 8 maanden of langer in het buitenland wonen? Of gaat u weer terug naar uw vaderland bijvoorbeeld na een studie of tijdelijk werk in Nederland, geef uw verhuizing naar het buitenland (emigratie) dan door.
 • Komt u nieuw in onze gemeente wonen? En heeft u een uitkering, Wmo-voorziening of een andere voorziening bij uw huidige gemeente? Dit loopt niet automatisch door; vraag het opnieuw bij ons aan.