Ik ga stemmen in een stemlokaal

Als u gaat stemmen in een stemlokaal, heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig.

Neem uw stempas en identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart, rijbewijs) mee als u gaat stemmen.
Toegestane identiteitsbewijzen zijn:

  • een Nederlands paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument
  • een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland.

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Is deze langer verlopen, dan kunt u niet stemmen.

Bij de ingang van het stembureau wordt u begroet door een medewerker van het stembureau. Deze persoon houdt in de gaten dat er niet te veel mensen tegelijk in het stembureau zijn. Misschien moet u daarom even wachten. Geef elkaar de ruimte. We richten de stemlokalen zo in dat u afstand kunt houden van anderen.

Bekijk het overzicht van alle stembureaus in Ridderkerk.

Geef uw stempas(sen) aan de medewerker achter de tafel en laat uw identiteitsbewijs zien. Uw stempas(s) en identiteitsbewijs worden gecontroleerd. Als beide in orde zijn, krijgt u uw stembiljet(ten).

Ga naar een stemhokje. U stemt door het witte vakje vóór de naam van de kandidaat van uw keuze rood te maken. Vouw het stembiljet na het invullen dicht, zodat de kandidatenlijst niet zichtbaar is. Doe het stembiljet in de stembus. Het rode potlood levert u in.

Uw stem is niet geldig als u op het stembiljet:

  • een andere kleur gebruikt dan rood
  • meerdere witte vakjes rood maakt
  • iets schrijft of tekent waaruit uw identiteit kan blijken

Wilt u wel stemmen, maar niet op een partij of kandidaat?

Laat uw stembiljet dan leeg en stop deze in de stembus. Uw stem wordt wel meegeteld, maar is niet voor een partij of kandidaat. Dit heet blanco stemmen.

Heeft u zich vergist bij het invullen van het stembiljet?

Geef uw stembiljet terug aan de voorzitter van het stembureau. U kunt 1 keer een nieuw stembiljet krijgen.

Iemand machtigen om voor u te stemmen

U kunt iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dat heet machtigen. Wilt u weten hoe dat werkt? Kijk op de pagina Ik wil iemand anders machtigen.