Ik wil iemand anders machtigen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn 3 manieren om iemand anders te machtigen, via een onderhandse volmacht, een schriftelijke volmacht of online.

Onderhandse volmacht

 • Deze persoon moet in dezelfde gemeente wonen als u.
 • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze.
 • U geeft de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
 • De gemachtigde stemt namens u.

Schriftelijke volmacht

 • Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid, ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via e-mail verkiezingen@ridderkerk.nl. U en degene die u machtigt moeten allebei het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar Gemeente Ridderkerk, t.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 271 2980 AG Ridderkerk. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 17 november 2023 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Online aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in. U vindt dit binnenkort op deze pagina. U logt in met uw DigiD. Houd uw gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand.
 • U kunt tot uiterlijk vrijdag 17 november 2023, 17.00 uur online een kiezerspas aanvragen bij de gemeente.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Wat zijn de regels?

 • Iemand mag bij deze verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 andere personen.
 • De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.
 • U kunt tot en met de dag van de stemming iemand een onderhandse volmacht geven. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.
 • U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.