Ik wil iemand anders machtigen

Kunt u zelf niet naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u alleen iemand machtigen die ook in de provincie Zuid-Holland woont. Voor de waterschapsverkiezingen moet de persoon die u machtigt in hetzelfde waterschap als u wonen. Op de website Waterschappen.nl kunt u opzoeken onder welk waterschap uw adres en het adres van de gemachtigde valt.

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen, via een onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

 • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze.
 • U geeft de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
 • De gemachtigde stemt namens u.

Schriftelijke volmacht

 • Wilt u uw machtiging regelen vóórdat u uw stempas of kiezerspas hebt (bijvoorbeeld omdat u op vakantie gaat), dan kunt u iemand machtigen met een schriftelijke volmacht. Deze persoon moet in de provincie Zuid-Holland wonen. Vraag uw kiezerspas op tijd aan.
 • Vul het machtingsformulier in. U kunt dit formulier downloaden via de website van de Rijksoverheid, ophalen in het gemeentehuis of aanvragen via e-mail burgerzaken@ridderkerk.nl of bel 0180 451 234.
 • U en degene die u machtigt moeten allebei het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Stuur het ingevulde machtigingsformulier naar Gemeente Ridderkerk, ter attentie van Team Verkiezingen, Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Het formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen.
 • De gemeente stuurt een volmachtsbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtsbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Machtigen met een kiezerspas

 • Met een kiezerspas kunt u ook iemand machtigen die voor u buiten Ridderkerk gaat stemmen. Deze persoon moet in de provincie Zuid-Holland wonen.
 • Kijk op de pagina Ik stem in een andere gemeente hoe u een kiezerspas kunt aanvragen.
 • U en de gemachtigde vullen de achterkant van uw kiezerspas in en ondertekenen deze.
 • U geeft de gemachtigde uw kiezerspas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. Dit kan een papieren kopie of een foto op uw smartphone of tablet zijn.
 • De gemachtigde stemt namens u.

Wat zijn de regels?

 • Iemand mag voor beide verkiezingen door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen.
 • De gemachtigde brengt alle stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uit.
 • U kunt tot en met de dag van de stemming iemand een onderhandse volmacht geven. U kunt een onderhandse volmacht altijd intrekken en toch nog zelf gaan stemmen.
 • U kunt een schriftelijke volmacht niet intrekken of toch nog zelf gaan stemmen.