Wie mag er stemmen

U mag voor de Provinciale Statenverkiezing stemmen als u:

  • Nederlander bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • op 30 januari 2023 in de provincie Zuid-Holland woont
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht

U mag voor de waterschapsverkiezing stemmen als u:

  • Nederlander, EU-burger en niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent
  • 18 jaar of ouder bent
  • op 30 januari 2023 in het waterschap Hollandse Delta woont
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht