Deze pagina is verlopen.
Terug naar de vorige pagina

Baggerwerkzaamheden

Vanaf eind januari voert firma GKB Realisatie voor de gemeente baggerwerkzaamheden uit in Ridderkerk.

De werkzaamheden zijn deze week begonnen en lopen tot eind februari. Er wordt gebaggerd in gemeentelijke watergangen in heel Ridderkerk.

Het is niet aan te geven waar op welk moment gewerkt wordt. Dat heeft te maken met het werkgebied en met het feit dat de manier waarop het werk wordt uitgevoerd is afgestemd op het type watergang.

Het weer, bijvoorbeeld vorst, kan zorgen voor vertraging, waardoor de werkzaamheden kunnen uitlopen tot eind maart. Het baggerwerk wordt nu gedaan omdat de flora en fauna er in deze periode de minste last van heeft. Wethouder Peter Meij: “We gaan zorgvuldig om met de visstand. We baggeren niet overal alle sloten en singels. Daardoor kunnen waterdieren zich schuilhouden en later terugkeren. Zo voorkomen we vissterfte.”

Baggerwerkzaamheden vinden gemiddeld een keer per zes tot tien jaar plaats. Ze zijn nodig voor de kwaliteit van het water en om te voldoen aan de eisen van het waterschap. Helaas is niet te voorkomen dat u enige overlast ondervindt. Wij proberen de hinder tot een minimum te beperken.