Woonvisie Ridderkerk

In de Woonvisie is het beleid van de gemeente op het gebied van wonen in de komende jaren beschreven. Iedere gemeente in Nederland moet een actuele Woonvisie hebben.

In onze Woonvisie Ridderkerk 2021-2026 is te lezen voor welke belangrijke opgaven we staan om onze inwoners nu en in de toekomst een goede woning en woonomgeving te bieden. Dat betekent onder andere dat we goed kijken naar wat er nodig is. Woningen moeten niet alleen passen qua grootte en prijs, maar nieuwe én bestaande woningen moeten ook duurzaam zijn. Andere belangrijke opgaven zijn goede woningen voor mensen met fysieke of verstandelijke beperkingen en een fijne buurt/woonomgeving.  

De Woonvisie is daarnaast ook van belang voor de organisaties waarmee we samenwerken: er staat in wat wij de komende jaren willen bereiken.