Aanslag WOZ-belasting: waardebepaling en bezwaar

30 maart 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dit jaar verstuurt SVHW de lokale belastingaanslagen voor Gemeente Ridderkerk.

SVHW verzorgt namelijk met ingang van dit jaar voor ons het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen. Omdat SVHW dit ook voor waterschap Hollandse Delta doet, ontvangt u een gecombineerde aanslag: alle lokale belastingen overzichtelijk op één biljet. Door de overgang krijgt u de belastingaanslagen eind maart binnen. Digitaal via MijnOverheid of per post.

Waardebepaling

SVHW stelt de WOZ-waarde vast op basis van de Wet WOZ. De WOZ-waarde volgt de hoogte van de verkochte huizen, met een vertraging van een jaar.

Video Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de WOZ-waarde wordt bepaald.

Wist u dat bezwaar maken via een bureau niet gratis is? Als het bezwaar klopt, moet SVHW die bedrijven betalen. Dat betaalt u uiteindelijk in de vorm van belastingverhoging. Heeft u redenen om te twijfelen aan de hoogte van uw WOZ-waarde, ga dan rechtstreeks naar de website van SVHW.