Bestemmingsplan Buitengebied - saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 vastgesteld

25 april 2024, 06:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied – saneren glas Lagendijk 285 en Pruimendijk 53 op 18 april 2024 is vastgesteld door de gemeenteraad.

De betreffende glastuinbouwbedrijven nemen deel aan de ruimte voor ruimte regeling. De bouwrechten van de te slopen kassen worden ingebracht in de Landerij van Rijsoord. Dit bestemmingsplan regelt dat de planologische mogelijkheid om kassen te bouwen wordt verwijderd van deze locaties.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 26 april 2024 tot en met 6 juni 2024 ter inzage.

  • Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad kunt u onderaan deze pagina vinden;
  • Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (IMRO code: NL.IMRO.0597.BP2023sanerenglas-VG01).
  • Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met het Servicecentrum via de website van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 6 juni 2024 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 7 juni 2024 in werking.

Bestanden

We doen ons uiterste best om de geplaatste bestanden op onze website zo toegankelijk mogelijk te maken. Loopt u echter toch nog tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar websites@ridderkerk.nl bel naar 0180 451 234. Samen met onze medewerkers zoeken wij dan naar een passende oplossing, zodat u toegang heeft tot de informatie.