Bestemmingsplan “Rijksstraatweg nabij 151” niet vastgesteld

15 juni 2023, 12:53
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken bekend dat de gemeenteraad op 8 juni 2023 het bestemmingsplan “Rijksstraatweg nabij 151” niet heeft vastgesteld. Aanleiding om het plan niet vast te stellen is dat de initiatiefnemer van het plan gevraagd heeft de procedure stop te zetten.

Raadsbesluit ter inzage

Het raadsbesluit ligt van vrijdag 16 juni tot en met donderdag 27 juli 2023 ter inzage. U kunt het besluit bekijken via de gemeentelijke website: www.ridderkerk.nl/ter-inzage.

Als u de stukken op papier wilt raadplegen kunt u een afspraak maken met de heer M. Rienks via telefoonnummer 0180 – 451 221.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tot en met 27 juli 2023 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.