BIZ Winkelhart Ridderkerk gaat door

21 februari 2023, 09:05
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op vrijdag 17 februari 2023 vond bij notariskantoor van Dongen onder toeziend oog van notaris Stivaktas de stemming van BIZ Winkelhart Ridderkerk plaats.
De uitslag was positief, de BIZ kan de komende jaren door. Het bestuur van de Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk is blij met dit resultaat.

Een BIZ, een afkorting van Bedrijveninvesteringszone, is een vast omschreven gebied waarin alle ondernemers en eigenaren middels een heffing bijdragen aan een collectief plan.
Het plan is door een deel van de ondernemers en eigenaren zelf opgesteld. Middels een stemming wordt onderzocht of de meerderheid voor is.
Wanneer die meerderheid voor is, dan wordt de BIZ voor een periode van vijf jaar ingesteld. Op de 17e lag het plan voor BIZ Winkelhart Ridderkerk voor de periode 2023 – 2027 ter stemming.

Er is sprake van een meerderheid wanneer, 50% + 1 van de stemgerechtigden de stem uitbrengt. Daarvan 2/3 ‘voor’ stemt en de WOZ-waarde van de voorstemmers hoger is dan van de tegenstemmers. Dit is voor zowel de ondernemers (gebruikers) als de eigenaren het geval.

Er zijn 129 stemformulieren voor gebruikers uitgereikt en 129 voor de eigenaren.
Van de gebruikers heeft 67% een stem uitgebracht en daarvan was 85% ‘voor’.
Van de eigenaren heeft 86% een stem uitgebracht en daarvan was 96% ‘voor’.
Daarmee wordt de verordening die al onder voorwaarden was vastgesteld voor de periode 2023 tot en met 2027 van kracht. Wij feliciteren het bestuur van de Stichting BIZ Winkelhart Ridderkerk met dit resultaat.