Centrumring: combinatie van beide varianten

19 juni 2024, 12:00

Afgelopen maandag zijn de voorstellen Ontwerpkeuze Centrumring en de Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost behandeld in de gemeenteraad. De Beleidsregels Beeldkwaliteitplan Centrumring-oost zijn ongewijzigd vastgesteld. Over de Ontwerpkeuze Centrumring heeft de raad gekozen voor een combinatie van beide varianten.

De gemeenteraad heeft verzocht onderzoek te doen naar het instellen van eenrichtingsverkeer op het oostelijke deel van de centrumring voor vrachtwagens en/of bussen. Dit verzoek deed de gemeenteraad door het indienen van een amendement, een voorstel tot wijziging van een raadsvoorstel.

Het zou betekenen dat voor vrachtwagens en/of bussen een deel van de centrumring (vanaf de parkeergarage onder het gemeentehuis tot en met de Ridderstraat) eenrichtingsverkeer wordt in plaats van voor alle verkeer. Voor het overige verkeer zou de centrumring dan tweerichtingsverkeer blijven.

De inrichting van de centrumring is een onderdeel van een visie op het centrum. We willen een centrum dat zowel mensen met de auto als met de fiets of te voet uitnodigt om te verblijven en te winkelen, met groen dat goed is voor het klimaat, en een toegankelijke uitstraling heeft. Wij willen die gemeente blijven met dat centrum waar ook mensen van buiten Ridderkerk graag heen komen om te winkelen, en waar de Ridderkerker zich thuis en veilig voelt. Een toekomstbestendig Ridderkerk.

Het verbeteren van deze verkeersstromen is een uitwerking van het coalitieakkoord Hart voor Ridderkerk. Een vrijliggend fietspad was een vereiste voor beide varianten. Dit wordt ook in de gekozen variant gehandhaafd.