Coalitie Kansrijke Start zet samenwerking voort

4 juli 2024, 09:00
De coalitie Kansrijke Start met in het midden wethouder Edward Piena.

De coalitie Kansrijke Start Ridderkerk bestaat 5 jaar. Een belangrijk moment om de afspraken te vernieuwen en nieuwe plannen te maken.

In 2019 sloot de gemeente Ridderkerk zich aan bij het landelijke actieprogramma Kansrijke Start met het vormen van een lokale coalitie. Het doel? Een kansrijke start voor elk kind in Ridderkerk.

Om dit te bereiken werken in de lokale coalitie verschillende partners met elkaar samen. Zo zijn de verloskundigenpraktijk Nieuw Leven, verloskundigenpraktijk Ridderkerk, Kraamzorg Grow-up, Kraamzorg de Eilanden, Kraamzorg de Waarden, de jeugdgezondheidszorg (Stichting Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond), huisartsen, Stichting Voedselbank Ridderkerk en de gemeente Ridderkerk (wijkteamprofessionals en beleidsadviseur) aangesloten. Samen zetten zich zij in om kinderen in Ridderkerk in hun eerst duizend dagen een goede start te bezorgen.

Wethouder Edward Piena: “Door de coalitie is de samenwerking tussen belangrijke partijen in Ridderkerk verstevigd. Dat is essentieel om de juiste zorg te kunnen bieden aan ouders en kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven.”

De coalitie werpt haar vruchten af. De partners weten elkaar steeds beter te vinden. Zo is er een structureel overleg om lopende casussen met elkaar te bespreken. Daarnaast zijn er nieuwe cursussen ontwikkeld voor zwangere vrouwen en jonge ouders en wordt de voorlichting over bevallen gezamenlijk gegeven door verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. De komende tijd richt de coalitie zich op de kwetsbare (aanstaande) ouders en het opzetten van een mamacafé.