De raad vergadert op 21 maart

19 maart 2024, 13:51
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Donderdag 21 maart vanaf 20.00 uur vergadert de raad in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agendapunten

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
  3. Vaststelling besluitenlijsten raadsvergadering 25 januari 2024
  4. Lijst van ingekomen stukken
  5. Verhoging investeringsbudget nieuwbouw IKC De Driemaster in verband met stedenbouwkundige eisen
  6. Vierde wijziging Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2020
  7. Delegatiebesluit trouwlocaties
  8. Inzetten bestemmingsreserve incidentele en toekomstige investeringen
  9. Wensen en bedenkingen deelname Decentrale overheden in aandelenbelang Stedin
  10. Zienswijze wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de Bedrijfsvoeringspartner

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad