De raad vergadert op 8 juni

7 juni 2023, 11:24
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 8 juni 2023 om 20:00 uur in de raadzaal in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar. U kunt de vergadering bijwonen of live en achteraf volgen via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Vragenuur voor raadsleden (artikel 42 Reglement van Orde)
 3. Lijst van ingekomen stukken
 4. Definitieve verklaring van geen bedenkingen ‘7 eengezinswoningen Blaak 3 t/m 15’
 5. Bestemmingsplan ‘Woongebied Ridderkerk’
 6. Beschermde status graven Molukse KNIL-militairen en echtgenoten
 7. Stopzetten procedure bestemmingsplan Rijksstraatweg nabij nummer 151
 8. Zienswijze concept jaarstukken 2022 GR BAR-organisatie
 9. Openen Grondexploitatie Prunuslaan
 10. Zienswijze begroting 2024-2027 GGD Rotterdam-Rijnmond
 11. Benoeming Lid van de Raad van Toezicht OZHW
 12. Vaststelling 1e wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW

Vergaderstukken

U kunt de vergaderstukken downloaden van het raadsinformatiesysteem

Meer informatie

Informatie over de gemeenteraad vindt u op de pagina gemeenteraad