Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing

24 november 2023, 10:40

De definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in Ridderkerk is bekend. De meeste stemmen gingen naar de PVV, gevolgd door de VVD en het NSC. Het opkomstpercentage in Ridderkerk was 75,86%.

In onderstaande tabel staat de definitieve uitslag op lijstniveau.

Lijstnummer Politieke partij Stemmen
1 VVD 3.640
2 D66 925
3 GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) 2.406
4 PVV (Partij voor de Vrijheid) 8.926
5 CDA 1.169
6 SP (Socialistische Partij) 772
7 Forum voor Democratie 686
8 Partij voor de Dieren 398
9 ChristenUnie 1.114
10 Volt 173
11 JA21 251
12 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 2.419
13 DENK 736
14 50PLUS 191
15 BBB 565
16 BIJ1 79
17 Piratenpartij – De Groenen 14
18 BVNL / Groep Van Haga 123
19 Nieuw Sociaal Contract 3.321
20 Splinter 37
21 LP (Libertaire Partij) 14
22 LEF – Voor de Nieuwe Generatie 11
23 Samen voor Nederland 12
24 Nederland met een PLAN 15
25 PartijvdSport 15
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 28.012
Aantal blanco stemmen 56
Aantal geldige stemmen 28.068
Aantal ongeldige stemmen 44
Aantal kiezers 28.112
Aantal opgeroepen kiezers 37.056
Opkomstpercentage 75,86%

Uitslagen per stembureau

Processen-verbaal

Bij verkiezingen worden verschillende processen-verbaal opgemaakt. Dit zijn documenten waarin staat hoe het proces is verlopen tijdens de verkiezingen. De processen-verbaal en andere documenten staan op de pagina Processen-verbaal en tellingen.

Melding stemopneming

Vermoedt u dat er een fout is gemaakt in een proces-verbaal van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de Tweede Kamerverkiezing? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau via de website van de Kiesraad. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Dit betekent dat meldingen uiterlijk woensdag 29 november, 10.00 uur ontvangen moeten zijn.

Landelijke uitslagen

Bekijk de voorlopige uitslag van de Tweede Kamerverkiezing per provincie of per gemeente op de website van het ANP.