Extra steuntje bij eerste koopwoning

25 mei 2023, 08:36
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Wilt u uw eerste huis kopen, maar kunt u net niet genoeg hypotheek krijgen? Misschien kunnen wij u helpen via de Starterslening.

De Starterslening geeft de mo­gelijkheid om verantwoord nét dat beetje extra te lenen. Het is een aanvul­lende lening op de hy­potheek voor uw eerste koop­huis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en uw maximale hy­potheek.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) is verant­woordelijk voor deze Startersle­ning. De lening overbrugt het ver­schil tussen de koopsom van het huis plus bijko­mende kosten en de hypo­theek bij de bank. Rente en aflossing over de lening betaalt u pas na drie jaar.

Voorwaarden

  • Het is uw eerste koopwoning.
  • U woont minimaal één jaar in Ridderkerk of u heeft in de voorgaande tien jaar minimaal zes jaar onafgebroken in Ridderkerk (in)gewoond.
  • U bent tussen de achttien en veertig jaar.
  • U gaat er zelf wonen.
  • Koopwoningen tot maximaal 310.000 euro (prijspeil NHG 2020).
  • De hoogte van de Starterslening is maximaal twintig procent van de verwervingskosten tot een maximum van 40.000 euro.

Contact

Wilt u een Starterslening aanvragen? Of wilt u meer informatie? Kijk dan op ridder­kerk.nl/starterslening. Of bel naar (0180) 451 234.