Gecoördineerde vaststelling groencompensatieplan “Kwaliteitsimpuls Oosterpark”, bestemmingsplan Oosterpark en verlening twee omgevingsvergunningen voor plaatsen van lichtmasten en kap van bomen

6 juni 2024, 06:00

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het groencompensatieplan “Kwaliteitsimpuls Oosterpark” en het bestemmingsplan Oosterpark gewijzigd zijn vastgesteld door de gemeenteraad op 23 mei 2024.

Het bestemmingsplan maakt in het Oosterpark de verplaatsing van het veld van honkbalvereniging de Rowdies en de aanleg van een geluidsscherm langs de A15 mogelijk.

Voor de plaatsing van de lichtmasten (Z2023-00000020) en het kappen van bomen (Z2023-00000082) is gecoördineerd vergunning verleend op basis van de coördinatieregeling.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het groencompensatieplan en de verleende omgevingsvergunningen liggen vanaf 7 juni 2024 tot en met 18 juli 2024 ter inzage

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro wordt de omgevingsvergunning, het groencompensatieplan en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien.

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 juli 2024 beroep instellen bij de Raad van State. Stuur uw schriftelijk gemotiveerde beroep aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzitter van die afdeling. Het raadsbesluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder dit verzoek treedt het bestemmingsplan met ingang van 19 juli 2024 in werking.

Documenten

Omgevingsvergunning veldverlichting Rowdies (Z2023-00000020)

Omgevingsvergunning verplanten en kappen bomen (Z2023-00000082)