Geluidsscherm Oosterpark weer stap dichterbij

21 december 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

In het Oosterpark gaan we zowel een geluidsscherm aanleggen als het veld van honkbalvereniging de Rowdies verplaatsen. Om dit mogelijk te maken hebben we een aangepast ontwerpbestemmingsplan opgesteld.

In dit plan is de uitspraak van de Raad van State van maart dit jaar verwerkt. Het gehele Oosterpark wordt in dit plan meegenomen. Hierbij blijft het Essenlaantje behouden.

Gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan liggen ook twee vergunningen ter inzage, namelijk een vergunning voor het plaatsen van lichtmasten en een vergunning voor het kappen en verplanten van bomen. Het groencompensatieplan ligt ook ter inzage. Bij de verlening van de omgevingsvergunningen maakt de gemeente gebruik van de coördinatieregeling. Deze regeling maakt het mogelijk dat diverse procedures gelijktijdig worden doorlopen.

Met deze activiteiten is de aanleg van een geluidsscherm in het Oosterpark weer een stap dichterbij en kunnen bezoekers en omwonenden straks nog meer genieten van ‘hun’ park.