Gemeente, Wooncompas en Progressie maken nieuwe afspraken over hun samenwerking

7 december 2023, 17:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

De gemeente Ridderkerk, Wooncompas en huurdersorganisatie Progressie ondertekenden op woensdag 6 december nieuwe prestatieafspraken voor de komende 4 jaar.

In deze prestatieafspraken hebben de 3 partijen vastgelegd wat zij willen bereiken en hoe ze daarvoor samenwerken op het terrein van wonen en volkshuisvesting in Ridderkerk.

Wethouder Kees van der Duijn Schouten: “Met deze afspraken leggen we een mooie basis voor de bouwopgave in de komende jaren en besteden we ook aandacht aan duurzaam wonen en het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijken.”

In de nieuwe afspraken is veel aandacht voor nieuwbouwprojecten. Vooral door herontwikkeling groeit de komende jaren het aantal sociale huurwoningen met ongeveer 200. Daarnaast zijn er ook plannen voor de bouw van een kleine 300 extra middeldure huurwoningen. Harro Zanting, directeur-bestuurder Wooncompas: “Het is belangrijk voor duizenden huurders in Ridderkerk dat gemeente en Wooncompas goed samenwerken op basis van deze afspraken. De woningnood is groot. Als wij kansen zien om de komende jaren meer te bouwen dan de nu vastgelegde aantallen dan doen we ook daar ons best voor.”

De samenwerkende partijen maken ook afspraken over het stimuleren van doorstroming, betaalbare woonlasten en woningen voor specifieke doelgroepen zoals senioren.
Verder heeft het verduurzamen van het huidige woningaanbod door Wooncompas, maar ook door bewoners zelf, een plek gekregen in de afspraken. Hoe die verduurzaming plaatsvindt, hangt samen met onder andere de warmtevisie van de gemeente. Onderdeel van het hoofdstuk duurzaamheid is ook een pilot rond hittestress. Samen zullen de gemeente, Wooncompas en Progressie onderzoeken welke oplossingen passen bij Ridderkerk. Te denken valt bijvoorbeeld aan het vergroenen van een buurt, het toevoegen van extra water of het toepassen van andere dakbedekking.

Tot slot vernieuwden de drie partijen ook hun afspraken om samen op te trekken op het gebied van leefbaarheid. Ze werken samen aan buurten en wijken waar mensen meer omzien naar elkaar en hun omgeving en faciliteren bewonersinitiatieven. Voorzitter van Progressie Henk Hesper: “Als wij om ons heen kijken, maken we ons best zorgen over sommige buurten in Ridderkerk. Het is goed om samen te werken aan de leefbaarheid. Het gaat immers ook om het sámen wonen van de Ridderkerkers.”