Help een jongere uit de schulden

27 juli 2023, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Kent u een jongere uit uw omgeving met flinke financiële problemen?

Al dan niet met problemen op het gebied van bijvoorbeeld opleiding, wonen of gezondheid? Komt hij of zij om welke reden dan ook niet in aanmerking voor de bestaande (reguliere) schuldhulpverlening? En is diegene echt gemotiveerd en in staat om te werken aan zijn of haar toekomst? Laat hem of haar dan niet rondlopen met deze problemen en wijs hem of haar op onze pilot Opkopen Schulden Jongeren.

Onze hulp bestaat uit intensieve begeleiding en schuldsanering. Alle schulden worden bij elkaar gevoegd en in één keer afgekocht en gesaneerd door de gemeente. Dit betekent dat er nog maar één schuldeiser overblijft: de gemeente. De resterende schuld kan afbetaald worden via een tegenprestatie, zoals het afmaken van een opleiding, een maatschappelijke stage of het afbetalen van de schuld wanneer de betrokkene een baan hebt.

Ga naar de pagina Pilot Opkopen Schulden Jongeren voor meer informatie en het aanmeldformulier.