Hoorzitting Commissie bezwaarschriften 5 september 2023

28 augustus 2023, 07:55
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Op dinsdag 5 september 2023 houdt de Commissie bezwaarschriften een openbare hoorzitting in het gemeentehuis. Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaren behandeld:

  • 20.00 uur: intrekken parkeerverbodszone in de Damstraat en Damweg

Als u bij deze hoorzitting aanwezig wilt zijn of als u vragen heeft over deze hoorzitting, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften,
mevrouw mr. A. Sizoo, op telefoonnummer 0180 451 751.

Let op: na publicatie kan de agenda zijn gewijzigd.