Nieuwjaarstoespraak Marco Oosterwijk

4 januari 2024, 10:25
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.

Dinsdag 2 januari was er weer een nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. De receptie werd druk bezocht. Burgemeester Marco Oosterwijk hield zijn eerste nieuwjaarstoespraak, die hieronder te lezen is.

Dames en heren, raadsleden, leden van het college, kinderburgemeester, medewerkers, vertegenwoordigers van instellingen en bedrijven, inwoners van Ridderkerk, geachte aanwezigen, beste mensen, laat ik ermee beginnen u zeer van harte welkom te heten. Welkom en complimenten aan de Bigband van ToBe en het koor ‘Something Else’ van muziekvereniging Harmonie Slikkerveer die ons vanavond al enorm prettig en mooi hebben laten genieten met hun muzikale talenten. Zeker ook een hartelijk welkom aan onze enige echte Guus Bok, die traditiegetrouw ons vanavond door het programma heen zal leiden. Dank, dit gaat goedkomen!

Waar begin je je eerste nieuwjaarstoespraak mee als burgemeester van ons mooie Ridderkerk? Als opvolger van de door mij gewaardeerde Anny Attema invulling geven op een manier die Ridderkerk wil en bij mij past. Ik heb er de achterliggende dagen best een beetje mee geworsteld hoe ik u vanavond zou toespreken, wat ik u mee zou willen geven. Als centraal thema van mijn nieuwjaarstoespraak kies ik voor het woord ‘boodschap’. ’t Is bijzonder om vanaf deze plaats voor het eerst het burgemeesterswoord aan u en jou te mogen richten, een boodschap mee te geven waar u nog eens over kunt nadenken. Een boodschap meegeven heeft een bedoeling. Je wilt er iets actiefs mee bereiken. En dat klopt. Ik zou u begin 2024 in de benen willen krijgen. Op zo’n manier dat u de boodschap in uw buurt, straat of wijk doorgeeft. Als een lopend vuurtje!

Fijn dat u er allemaal bent; u geeft er blijk van dat we in Ridderkerk het woord ‘samen’ belangrijk vinden. Het begint ermee dat wij u als gemeentebestuur graag met een boodschap hebben willen uitnodigen voor vanavond: kom je? Je bent welkom! Het brengt met zich mee dat u daar op in bent gegaan: en dat is heel prettig! En het resulteert erin dat we vanavond met zovelen bij elkaar zijn gekomen om terug te blikken en vooral ook vooruit te kijken. Misschien bent u er voor de heel-veelste-keer. Wellicht voor de eerste maal, omdat u als nieuwe Ridderkerker (van ver gekomen) persoonlijk ook door mij bent uitgenodigd. De hoofdboodschap van vanavond is dat Ridderkerk alleen vitaal zal kunnen blijven als we iedere keer weer een nieuwe impuls geven aan de Ridderkerkse samenkracht. Immers, meedoen doet ontmoeten. Pas als je elkaar spreekt en daarmee een beetje kent, kun je laten voelen, zien en blijken met een onderlinge boodschap, dat je elkaar ziet. Als mens. Als mede-Ridderkerker. Misschien staat u vanavond naast een Ridderkerker die u helemaal niet kent. Dat zou mooi zijn, want dat biedt nieuwe kansen…

Warm hart

Beste mensen, we zijn bevoorrechte mensen. Vindt u dat ook? Als u er nog niet zo naar gekeken hebt, zeg het dan maar eens tegen uzelf of iemand anders. Immers ’t kan zo anders. Kijk om je heen, volg het nieuws! Dan buitelen de adembenemende verschrikkelijke boodschappen over elkaar heen. Zo enorm veel zorgen in grote delen van de wereld. Zoals, maar niet beperkt tot, oorlog in Israël en Gaza en ook nog steeds in Oekraïne. Overstromingen en aardbevingen in onder andere Turkije en Marokko en nu ook weer de aardbeving in Japan. Strijd en ramp op allerlei plekken en plaatsen die grote mensenstromen op de been brengt en doet vluchten. Kinderen van wie hun jeugd ontnomen wordt, jongelui die geen toekomst hebben, ouderen die zorg nodig hebben, maar niet kunnen krijgen. Vluchten als enige uitweg. ’t Resultaat van vele duizenden vluchtelingen bepaalt de Haagse politiek en raakt iedere stad en ieder dorp. Huisvestingsproblemen, stagnerende overheidsorganisaties. Ik maak me daar zorgen om en vind er wat van dat beleid niet functioneert en organisaties klem lopen op essentiële taken. Het verplaatst onnodig spanning van Den Haag naar stad en dorp en dat is onbestaanbaar. Belangrijk(er) is dat we ook in Ridderkerk een jaar lang weer ruimte beschikbaar stelden voor een opvang van bijna 100 vluchtelingen in de Ridderkerkse haven en we die inzet de komende jaren willen continueren. Ook worden ruim 140 Oekraïense vluchtelingen plek verschaft en ook nog zo’n 50 worden bij Ridderkerkse gezinnen thuis opgevangen: heel bijzonder! Daar waar het klimaat op dit vlak verkilt, doen we (tussen haakjes ‘gewoon’) wat mensen voor elkaar doen: helpen met een warm hart, het zit in Ridderkerkse genen. Op allerlei manieren doen we dat in Ridderkerk al sinds ons formele ontstaan in 1446, 577 jaar lang. Da’s pas een boodschap!

Vrijwillig is niet vrijblijvend. Als je dingen voor iemand anders doet met je hart, dan zet je je daar helemaal voor in en lever je ook iets in, zoals je tijd en energie. Anderen rekenen op je. Het weerhoudt zovelen niet. Zo gebeurt dat iedere dag weer in Ridderkerk op honderden adressen en plaatsen. Door ouderen en jongeren. We staan daar vanavond bij de jaarlijkse uitreiking van de vrijwilligersprijzen bij stil. Wethouder Henk van Os zal deze uitreiken omdat Fleur Stip helaas ziek is. We wensen haar van harte beterschap. Ik heb bewondering en waardering voor al die Ridderkerkers. En dat wil ik vanavond ronduit laten blijken. U bent Ridderkerk, Ridderkerk is trots op u. Die boodschap mag en moet door de Ridderkerkse straten rollen!

Op 14 juli 2023 overleed de 4-jarige Mayson uit Brielle in zwembad De Fakkel. Ik zal dat nooit vergeten. ’t Is nog maar kort geleden; het gezin van Mayson wens ik juist in deze dagen temeer veel sterkte. Zo’n groot verdriet en brede ontreddering bij medewerkers en hulpverleners. Het maakt je klein en doet je beseffen dat de ellende bij veel mensen, ook in Ridderkerk, op de stoep staat. Wat voor boodschap heb je dan? Of als je door het overheidssysteem vermorzeld bent als gezin en de toekomst van jou en je kinderen zo ingrijpend door een toeslagenaffaire is doorkruist. Armoede op de stoep staat in zijn lelijkste vorm door ontwikkelingen die 2023 op hun kop hebben gezet; boodschappen doen slapeloze nachten opleveren. Hoe voorkom je dat woorden in dat perspectief leeg en hol klinken? Dat zijn essentiële vragen waar we als lokale overheid niet van weg mogen kijken. Luisteren kan zoveel zeggen… Een boodschap aan eigen adres…

Veiligheidsgevoel

De jaarwisseling van 2023 op 2024 was in Ridderkerk de rustigste in jaren. Daar waar er iets ontstond is adequaat opgetreden door onze hulpdiensten. Veel dank daarvoor! Politie, boa’s, brandweer en ambulance. Zij die in 2023 genoeg voor hun kiezen kregen… Drugs en wapenvondsten. Ondermijnende gedragingen. Het bezit en gebruik van messen en pistolen; de reden waarom preventief fouilleren is ingevoerd. Het leidde tot een noodlottige situatie op 13 november, waarbij een 18-jarige jongeman het leven liet. Een verdrietige, ingrijpende boodschap. Steeds jongere verdachten, steeds heftiger incidenten, ronselen van jongelui met grof geld (zonder erbij te vertellen dat je toekomst wordt doorgestreept) om drugs uit containers te halen en explosieven aan gevels te plaatsen. Criminaliteit die nergens een boodschap aan heeft. Het veiligheidsgevoel staat bij Ridderkerkers onder druk en daarom zal in 2024 een nieuw integraal veiligheidsbeleid van kracht worden. De boodschap laat zich op voorhand verhalen: Ridderkerk is van goedwillende Ridderkerkers. We kennen geen plaats toe aan ondermijning, intimidatie en bedreiging. Preventie is en blijft essentieel zonder voorbehoud, maar wie er een zootje van maakt, zal merken dat dit niet kan voortbestaan. We staan met elkaar schouder aan schouder voor een veilig Ridderkerk. Ik ben niet naïef, maar bedoel het oprecht omdat ik in de boodschap blijf geloven: kijk verder vooruit dan snel geld, wees verstandig en toon lef door nee te zeggen tegen wat op je pad komt. Als het te mooi klinkt om waar te zijn. Ik vraag u om waar u komt die boodschap te herhalen en te herhalen. Onze jeugd is het waard!

Ontwikkeling

Ik heb inmiddels met honderden Ridderkerkers, tientallen verenigingen, ondernemers en organisaties gesproken. Het enthousiasmeert om met oudere Ridderkerkers te spreken bij hun 60-jarig huwelijk. Zij die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Ridderkerk. Zonder onderscheid trots zijn op Ridderkerk en bewust hier zijn komen of blijven wonen. Net zo leuk en belangrijk vind ik het om frequent bij jonge Ridderkerkers even te gaan zitten of mee te doen. ’t Zijn de Ridderkerkers van de toekomst en daarmee van grote waarde. Het gaat om jullie, jongens en meisjes, die in Ridderkerk echt worden gezien en waarop flink geïnvesteerd wordt. Terecht, want veel jeugd deugt zal ik maar zeggen. Ouderen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid zoveel moois doen. Veteranen die we waarderen. Nieuwkomers die zich willen aanpassen en ontwikkelen. Kerken die belangrijk werk doen in de wijk. Verenigingen op het vlak van sport en cultuur die duizenden Ridderkerkers binden. Ondernemers die geweldige dingen doen en ook maatschappelijke betrokkenheid aan de dag leggen. Daar ben ik trots op en blij mee. Het brengt raad en college in positie om zelfbewuste keuzes te maken in de regio, waarbij we niet alleen ‘halen’, maar ook ‘brengen’. Ik ben van de boodschap overtuigd dat de regio “nog wel een beetje meer Ridderkerk kan gebruiken”! Daar gaan we in 2024 verder mee aan de slag…

Communiceren

Aan de slag, ‘Ridderkerk doet het samen’. Dat is dé boodschap van de nieuwe Ridderkerkse organisatie, vandaag 2 januari 2024 inmiddels 2 dagen oud. Nieuw elan, werken vanuit de bedoeling. Er zijn voor Ridderkerkers. Elke dag. Met passie en betrokkenheid. Ik heb er vertrouwen in dat we met ruim 300 medewerkers dagelijks het verschil gáán maken. Medewerkers die er de achterliggende weken bewust voor hebben gekozen voor Ridderkerk te willen gaan werken, professioneel ondersteund vanuit een compacte Bedrijfsvoeringspartner die voor drie gemeenten blijft werken. Ik geloof erin dat we met elkaar Ridderkerk op deze manier veiliger, aantrekkelijker, mooier en uitdagender gaan maken. Zonder fratsen de belangrijke dingen goed doen. Voor wie het nodig heeft, voor wie er zin in heeft, voor wie het belangrijk is. Een organisatie die je om een boodschap kunt sturen onder bezielende leiding van onze nieuwe gemeentesecretaris Marije Kitselar en haar managementteam! Met een college dat ervoor gaat en een gemeenteraad die ervoor staat en er blijk van geeft voor de inhoud te willen gaan. Ik ben trots op beide. Wat is er in 2023 veel moois gerealiseerd en wat zijn er belangrijke stappen gezet. Het komend jaar, waarbij we al aankomen op de helft van deze bestuursperiode, zal dat niet minder zijn.

Ridderkerkers, ik wil u bedanken. Bedanken voor inmiddels 7,5 maand waarin u mij in staat stelt uw burgemeester te zijn. Door mij uit te nodigen, te doen waar u goed in bent, samenleving te zijn in al haar saamhorigheid en verscheidenheid. Jullie warme welkom was overweldigend. We kijken er als gezin daarom te meer naar uit om in mei van dit jaar naar Ridderkerk te verhuizen.

Beste allemaal, ik rond af. Tweeduizend vierentwintig gaat ons ongetwijfeld veel moois brengen en zorgelijke dingen zullen er ook zijn of komen. Hoe we daarmee omgaan is echter allesbepalend. Het helpt als we elkaar in de ogen blijven kijken in Ridderkerk. Durven te zeggen waarop het staat, ook als het ongemakkelijk kan aanvoelen, maar met behoud van respect en waardering. Dat kan echt wel! Opbouwend zijn, creatief, medemenselijk, zelfkritisch, weloverwogen. Het gaat er daarbij om dat we zien, luisteren, praten. Communiceren als werkwoord hanteren. Dat is een uitnodigende boodschap die ons allemaal prima past. Ik heb er vertrouwen in. Als die houding dan ook nog eens gepaard gaat met een boodschap van lokale trots dan hebben we goud in handen in 2024. In Ridderkerk is het fijn wonen, opgroeien, oud worden, recreëren en ondernemen. Dat mogen we best wel eens vaker tegen elkaar zeggen. Dat moeten we simpelweg beter uitdragen.

Bij binnenkomst kreeg u een attentie in de vorm van een boekje met pen. Niet voor niets. Graag wil ik u vragen straks even te spreken met degene die naast, voor of achter u staat. Even kennismaken en vertellen waarom u er vanavond bent. En dan een boodschap van trots of voornemen aan het papier toe te vertrouwen en die aan de ander meegeven. Want zó zie ik het in 2024 voor me: zoek elkaar op, leer elkaar kennen, voer het goede gesprek, bedenk mooie en belangrijke dingen, organiseer samenkracht, laat 1.000 bloemen bloeien. Maak Ridderkerk.

Ik wens u en uw dierbaren namens het gemeentebestuur een gelukkig, gezond, gezegend en liefdevol 2024.

Dank u wel.