Ontwerp Programma Geluid en Lucht

6 juni 2024, 09:00
Dit nieuwsbericht is gearchiveerd.
Het ontwerp werd afgelopen dinsdag gepresenteerd.

We willen onze omgeving in Ridderkerk gezonder maken. Daarom actualiseren we onze actieplannen voor geluid- en luchtkwaliteit in het Programma Geluid en Lucht. Hier hebben we een ontwerp voor gemaakt. Afgelopen dinsdagavond kwamen geïnteresseerde inwoners naar de informatiebijeenkomst om deze te bekijken.

Tijdens de avond in de Ridderkamer in het gemeentehuis presenteerden we het Ontwerp Programma Geluid en Lucht. Ook was er ruimte om vragen te stellen aan de gemeente, DGMR (opstellers programma) en DCMR (Milieudienst). Onder de bezoekers werd een bio ethanol tafelhaard verloot. André van der Meer was de gelukkige winnaar en nam de tafelhaard mee naar huis. De onderwerpen waarover onder andere vragen gesteld waren, zijn: geluidssubsidies, het meten van ultrafijnstof en een stookalert.

In het Programma Geluid en Lucht staat welke acties en maatregelen we gaan nemen voor bronnen waar wij als gemeente invloed op hebben, zoals het verkeer op de weg. Ongeveer 3,5 procent van de ziektes in Nederland komt door luchtvervuiling en/of geluid. Hier willen we in Ridderkerk graag iets aan doen
Eerder vroegen we Ridderkerkers hoe zij geluid en lucht ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in het ontwerp. Komend najaar stelt het college het Programma Geluid en Lucht vast. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de maximale kosten van dit plan.

Kijk op de pagina Ter inzage voor het Ontwerp Programma Geluid en Lucht.